h

Beleidskader kunst en cultuur: ‘Stel ambities niet enkel voor de bühne’

19 juli 2019

Beleidskader kunst en cultuur: ‘Stel ambities niet enkel voor de bühne’

Op 18 juli sprak de Haagse gemeenteraad over het nieuwe Beleidskader Kunst en Cultuur. Een plan bomvol mooie ambities: bijvoorbeeld als het gaat om het aantrekken van een breder en diverser publiek en het eerlijk belonen van werknemers in de cultuursector. Onduidelijk bleef echter hoe culturele instellingen uiteindelijk op deze ambities worden afgerekend. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘De ambities in het plan steunen we van harte, maar zolang onduidelijk is hoe instellingen hiermee aan de slag moeten blijven het vooral mooie woorden voor de bühne.’

Voor de SP is het niet meer dan vanzelfsprekend dat instellingen die - al dan niet deels - draaien op gemeenschapsgeld in verbinding moeten staan met de stad. ‘Of het nou om mensen met een migratieachtergrond, ouderen, jongeren, mensen met weinig te besteden of mensen met een beperking gaat. Of wat dacht je van Hagenaars bij wie met de paplepel is ingegoten dat cultuur maar een elitaire linkse hobby is?’, stelde Arp in de raad. ‘Iedereen zou zich thuis moeten voelen binnen de Haagse cultuursector. De Haagse culturele instellingen wordt gevraagd een plan te maken op het gebied van diversiteit, maar een plan maken is natuurlijk iets anders dan leveren.’

Het blijft volgens de SP onduidelijk hoe het college de prestaties van instellingen op dit gebied gaat toetsen. Arp: ‘In Rotterdam is een model ontwikkeld waarmee 40 culturele instellingen publiekelijk inzichtelijk maken welke doelgroepen zij aantrekken. Met een dergelijk model zouden we ook in Den Haag kunnen zien welke instellingen goed werk doen en welke nog stappen moeten zetten.’ De motie die de SP indiende om deze werkwijze ook in Den Haag in te voeren werd verworpen.

Ook blijft onduidelijk hoe de grotere nadruk op het eerlijk belonen van werknemers zal uitpakken voor de Haagse cultuursector. Arp: ‘Als SP staan wij natuurlijk pal voor een eerlijk loon voor iedereen. Maar uit onderzoek van Kunsten ’92 blijkt dat de cultuursector landelijk dik 25 miljoen per jaar extra nodig heeft om aan deze wens te voldoen. Dus hoe belangrijk het stadsbestuur deze eis echt vindt, zal pas blijken als de subsidies worden toegekend.’

U bent hier