h

Zorgen over gevolgen miljoenentekort Parnassia

15 juli 2019

Zorgen over gevolgen miljoenentekort Parnassia

Foto: Lesley Arp

Op 13 juli verscheen er een artikel in het Algemeen Dagblad over grote financiële problemen van Parnassia, de grootste zorginstelling van Nederland. Parnassia had eind 2018 een tekort van ruim 29 miljoen euro. Eén van de redenen van dit tekort is volgens het AD het niet uitbetalen van rekeningen door gemeenten en zorgverzekeringen. De SP fractie wil weten wat deze tekorten betekenen voor zorgpersoneel en zorgbehoevenden in Den Haag en heeft op 15 juli schriftelijke vragen gesteld.

De Haagse SP fractie wil onder andere weten wat dit miljoenentekort gaan betekenen voor het personeel in Den Haag, hoe hoog het ziekteverzuim is en hoe hoog de wachtlijsten momenteel zijn. Rick Hoefsloot, fractievertegenwoordiger SP: ‘We maken ons ernstige zorgen over deze enorme tekorten en de mogelijke gevolgen voor het personeel, dat al geruime tijd onder druk staat. Zo zou het personeelstekort en hoge ziekteverzuim ertoe leiden dat mensen met verward gedrag korter worden behandeld. Verontrustend, aangezien Den Haag vorig jaar nog landelijk koploper was in het aantal meldingen van verward gedrag.’

Ook vraagt de SP zich af hoe dit miljoenentekort en de mogelijke gevolgen hiervan zich verhouden tot de beloning van de voorzitter van Raad van Bestuur, die in 2018 205.025 euro bedroeg. Opmerkelijk is dat dit bedrag op basis van een overgangsregeling hoger was dan het officiële beloningsmaximum.

 

 

U bent hier