h

Bewoners Moerwijk en SP maken afspraken met woningcorporaties en gemeente over aanpak rattenprobleem

2 augustus 2019

Bewoners Moerwijk en SP maken afspraken met woningcorporaties en gemeente over aanpak rattenprobleem

Foto: Joshua Versijde

Een delegatie van de Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk is samen met de SP Den Haag langs de drie Haagse woningcorporaties getrokken om afspraken te maken over een betere aanpak van het rattenprobleem. Eerder maakten ze al nieuwe afspraken met de gemeente. De afspraken zijn gemaakt op basis van het manifest dat bewoners samen opstelden en tijdens de demonstratie op 6 juli aan de vertegenwoordigers van de corporaties en de gemeente overhandigden.

Met de woningcorporaties is besloten dat elke binnentuin waar veel meldingen zijn van rattenoverlast, wordt aangepakt. Struiken en bodembedekkers worden verwijderd en er komen borden tegen het voeren. Ook gaan alle drie de corporaties, waar ze dat niet al deden, de tuinen schoon laten maken door betaalde krachten. Bij de gemeente is nu een vast contactpersoon die terugkoppelt op alle meldingen van de actiegroep, zodat de meldingen niet blijven liggen bij het algemene meldingsnummer 14070. Ook komt de gemeente met een verplaatsbaar billboard om bewoners op te roepen geen etensresten te dumpen in de binnentuinen met de ergste rattenoverlast.

De bewoners zijn blij met de afspraken. Actieleider Conny Ligtvoet: “We zijn erg blij met de afspraken met de gemeente en de woningcorporaties. De huidige aanpak van het rattenprobleem was niet genoeg, maar met deze afspraken hebben we nu het gevoel echt serieus genomen te worden.” Ook SP-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot is zeer tevreden met de constructieve houding van de woningcorporaties wat betreft de aanpak van het rattenprobleem. Wel blijft hij scherp op de uitvoering. Hoefsloot: “Wat we nu bijvoorbeeld al zien, is dat er te weinig wordt doorgepakt met de aanpak van de binnentuinen. Waar de bewoners willen dat de struiken er met wortel en al worden uitgetrokken zodat de ratten geen holen kunnen maken, zien we op bepaalde plekken dat er door de corporaties en gemeente genoegen wordt genomen met alleen het snoeien van de struiken. Half werk als je het mij vraagt, dat groeit allemaal zo weer terug.”

Conny Ligtvoet geeft aan dat de actiegroep nog lang niet klaar is. “We zijn nu anderhalf bezig met het rattenprobleem in de wijk en weten nu wel dat we een lange adem moeten hebben. Wij blijven de komende tijd actie voeren, zo we willen bijvoorbeeld een standbeeld van al het afval in de wijk maken. Hiernaast zullen we de gemeente en de corporaties houden aan de gemaakte afspraken. Van ons zijn ze nog lang niet af, ik ben namelijk doodsbang voor die ratten!”

Heeft u ook last van ratten en woont u in Moerwijk? Mail naar rattenmoerwijk@outlook.com, of word lid van de facebookgroep “Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk”.

U bent hier