h

Drie dagen Duindorp

7 augustus 2019

Drie dagen Duindorp

Foto: Maarten Bokhorst

Afgelopen week was de Haagse SP drie keer in Duindorp te vinden. We hebben gesproken met bewoners en het wijkberaad en brachten een bezoekje aan wijkcentrum Het Trefpunt.

Veel bewoners zijn trots op hun wijk en wonen er graag. Wel zijn er enkele aandachtspunten om Duindorp leefbaarder te maken. Zo gaven verschillende bewoners van de Pluvierstraat aan dat het onderhoud van de Vestia-woningen hier al jaren te wensen overlaat. Ook is een tekort aan betaalbare woningen, waardoor starters niet in Duindorp terecht kunnen en gedwongen worden hun wijk te verlaten. Er worden veel nieuwe woningen gebouwd aan de randen van Duindorp, maar dit zijn veelal koopwoningen die voor starters niet te betalen zijn. De voor veel Duindorpers onbetaalbare appartementen die op de plek van de Pniëlkerk komen hebben de angst voor veryupping van de volkswijk verder aangewakkerd. Bewoners vrezen dat er nog meer dure woningen zullen komen op de plek waar nu het Zuiderstrandtheater staat. Voor de Duindorpers is het belangrijk dat er ook woningen komen die voor hen toegankelijk zijn, zodat ze binnen hun wijk en vlakbij hun familie kunnen blijven wonen. 

Voor kinderen en ouderen worden veel activiteiten georganiseerd in wijkcentrum het Trefpunt, hier wordt volop gebruik van gemaakt. Helaas is er voor de jeugd weinig te doen in de wijk. Ook voor hen is een plek nodig om bijeen te komen en te ontspannen.

Wat we ook veel terugkregen in Duindorp is de overlast door de verschillende openbrekingen in de wijk. De communicatie hierover is niet soepel verlopen, wat voor zowel bewoners als ondernemers een doorn in het oog is. Door de openbrekingen is een deel van de wijk slecht begaanbaar, vooral voor mensen die minder goed ter been zijn. Daarnaast is de stank die uit enkele bovengrondse afvalcontainers komt een bron van ergernis. 

 

Foto: Lesley Arp
Openbrekingen in Duindorp

De SP vindt het belangrijk dat elke Haagse wijk leefbaar is en er voor iedereen een betaalbare woning is. Zowel in de raad als op straat zullen wij ons hier voor inzetten. Woont u zelf in Duindorp en wilt u nog iets aan ons kwijt over de wijk? Mail dan naar denhaag@sp.nl

U bent hier