h

Reactie begroting 2020 : snoeiharde bezuiniging op zorg, miljoenen slurpende wethoudershobby’s blijven buiten schot

12 september 2019

Reactie begroting 2020 : snoeiharde bezuiniging op zorg, miljoenen slurpende wethoudershobby’s blijven buiten schot

Vandaag presenteert het college de begroting van 2020-2023. Volgens de Haagse SP hangt deze begroting van onzekerheden aan elkaar. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: “Het college schermt bij de bezuiniging op de zorg (Wmo en jeugdhulp) met termen als synergie, ontschotting, maatwerklabs en een kostenbeheersingsdashboard, maar eigenlijk hangt de bezuiniging met aannames aan elkaar. Het is compleet onduidelijk hoe de bezuinigingen zullen worden opgevangen in onze stad.” Tegelijkertijd vindt Arp het opvallend dat de bezuinigingsopgave niet door andere portefeuilles wordt gedeeld en houden andere wethouders zich niet aan hun afgesproken bezuinigingen. “Bij tegenvallers op het busplatform, het Spuiforum en de fietsenstalling voor het Centraal Station werden binnen een handomdraai miljoenen vrijgespeeld, maar op de zorg wordt door het college keihard bezuinigd.”

De SP maakt zich dan ook grote zorgen over de immense bezuinigingen op de WMO en jeugdhulp. Een van de belangrijkste bezuinigingsplannen van het college is overgaan van zwaardere naar lichtere zorg.  Hier stuurt men al op aan sinds het begin van de decentralisaties (2015) maar tot op heden is dit niet gelukt. De vraag is dan ook of dit wel haalbaar is en of de mensen hiermee nog de zorg krijgen die nodig is. Daarnaast wil het college scherper en goedkoper gaan inkopen, maar wat de SP betreft is dit allemaal erg wensdenken. Het is onduidelijk of aanbieders hierin meegaan en of zij dalende inkomsten niet elders vandaan zullen halen. ‘We zijn als raad in het ongewis over wat deze bezuinigingen betekenen voor de kwaliteit van de zorg. Zullen de mensen die afhankelijk worden van lichtere zorg, niet achter de voordeur verdwijnen?’, aldus Arp. ‘Wij vinden het dan ook ongepast dat coalitiepartijen pronken met de lage lasten in onze stad, terwijl deze grote bezuinigingen op de zorg vooral terecht gaan komen bij de meest kwetsbare burgers.’

Ondertussen komt er wel eenmalig 7,2 miljoen euro bij voor de Volvo Ocean Race en de Invictus Games. Wat ook opvalt is dat de bezuinigingen van jaarlijks 1 miljoen euro op het marketing- en evenementenbeleid worden teruggedraaid. Arp: “Ondanks de grote bezuinigingsopgave mogen de speeltjes van wethouder Richard de Mos kennelijk niet worden afgepakt. Dat kan ik niet begrijpen.” 

Naast de snoeiharde bezuinigingen op de zorg liggen er nog andere zorgwekkende ontwikkelingen in het vooruitzicht. Het CPB verwacht de komende jaren weer een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden en ook het aantal daklozen blijft maar stijgen. Ondertussen slibt de daklozenopvang al dicht omdat het college zich niet aan de afspraken houdt voor de bouw van voldoende sociale woningen. Arp: ‘Het college gaat ervan uit dat zij de verwachte toename van het aantal bijstandsgerechtigden kan afremmen met nieuw beleid. Lukt dit niet, dan ligt mogelijk een nieuwe dramatische bezuiniging op de loer.’​

 

U bent hier