h

SP: Bouw meer sociaal op ‘het zand’

11 september 2019

SP: Bouw meer sociaal op ‘het zand’

De SP in de Haagse gemeenteraad wil dat het college Haagse wijken met minder dan 20% sociale woningbouw beter onder de loep neemt in de zoektocht naar mogelijke locaties voor sociale woningbouw. SP-fractievoorzitter Lesley Arp zal hiervoor pleiten tijdens een commissiedebat over de voortgang van de sociale woningbouw op 12 september. Arp: ‘Net als onder het vorige stadsbestuur, wordt ook de komende jaren de afspraak van 30% sociale woningbouw bij nieuwbouw niet nageleefd. Ondertussen slibt de daklozenopvang dicht wegens het tekort aan betaalbare woningen. Naast de plekken waar het college ruimte ziet voor grote bouwprojecten - denk aan de Binckhorst en rondom de stations - moeten we daarom ook kijken naar locaties voor kleinere sociale woningbouwprojecten op ‘het zand’.’

Deze locaties voor kleinere bouwprojecten moeten volgens Arp gevonden worden in de wijken waar nu de minste sociale woningbouw is. Ze wijst hierbij bijvoorbeeld naar een recent voorstel van het wijkberaad van de Archipelbuurt om nieuwe sociale huurwoningen in deze wijk toe te voegen. Arp: ‘Nu de ambities voor sociale woningbouw al jarenlang niet worden gehaald en de meest kwetsbare Hagenaars de prijs hiervoor betalen, is het niet meer uit te leggen dat rijkere wijken telkens worden ontzien. Ook de komende jaren wordt hier als het aan het stadsbestuur ligt nauwelijks betaalbaar gebouwd. Het college moet daarom actief op zoek naar locaties voor kleinschalige sociale woningbouwprojecten op het zand.’

U bent hier