h

Reactie SP OVV rapport: Gemeente speelde met levens, handhaving en sturing ontbrak

3 oktober 2019

Reactie SP OVV rapport: Gemeente speelde met levens, handhaving en sturing ontbrak

Foto: Roel Wijnants / Flickr

Volgens de SP fractie in de Haagse gemeenteraad bevestigd het OVV rapport over het vliegvuur op Scheveningen de eerdere ernstige vermoedens die al leefden na het drama op Scheveningen. SP- fractievoorzitter Lesley Arp: “Er is gespeeld met de levens van mensen. Afspraken over hoogte, volume en gebruik van brandversnellende stoffen zijn door de bouwers niet nagekomen. Maar erger nog, de gemeente is er of niet eens het gesprek over aangegaan, of heeft er geen enkele consequentie aan verbonden. Bovendien heeft de burgemeester geweigerd om te luisteren naar eerdere zorgen van bewoners over het risico op vliegvuren.”

Excessen

Volgens Arp waren er een aantal zaken duidelijk niet in de haak toen afgelopen jaar de vreugdevuren werden aangestoken. De maximale hoogte van 35 meter werd zowel op Scheveningen als op Duindorp met meer dan 10 meter overschreden, het maximale volume van 10.000 m³ werd met 2.000 m³ overschreden. Hoewel brandversnellende stoffen waren verboden, werd deze regel al jaren niet nageleefd en werden bij de afgelopen jaarwisseling zelfs vaten diesel op de vuurstapel gezet. Zo geeft het OVV aan dat er geen toezicht is gehouden op de ontsteking van de vuren, iets dat wel in het convenant was afgesproken. Arp: “Dit laat zien dat het convenant dat er was niet is nageleefd. De burgemeester heeft geen regie gevoerd op het proces en heeft weggekeken toen het fout dreigde te gaan. Bovendien schoot de structuur van het convenant met aanvullende afspraken per mail - afspraken waarvan het bestaan wordt betwist door de organisatie - ernstig tekort om adequaat te reageren op veiligheidsrisico’s. Zo was er nergens een overzicht van alle geldende afspraken.” Volgens Arp toont het OVV rapport ook duidelijk aan dat er weinig vertrouwen is tussen de bouwers en de gemeente. “De verklaringen van beide partijen in het rapport zitten vol met jij-bakken. Wij vragen ons af of dit voor nu voldoende basis geeft om dit jaar de vuren door te laten gaan.”

Rol van de burgemeester

De SP heeft ook sterke twijfels over de rol van de burgemeester. Zo vindt Arp het kwalijk dat er niet is geluisterd naar de zorgen van bewoners over de risico’s van vliegvuur na de jaarwisseling van 2017-2018. Ondanks signalen van bewoners, de hulpdiensten en een gespecialiseerd onderzoeksbureau over vliegvuur op Scheveningen tijdens deze eerdere jaarwisseling, werd vliegvuur niet opgenomen als zijnde een veiligheidsrisico. Arp: “Dit is wat ons betreft een zeer ernstige zaak. Als na signalen van bewoners en experts geen actualisatie van de risico’s plaatsvindt, dan is er iets grondig fout aan de door de burgemeester opgezette structuur.”

Bovendien is Arp geschrokken over het feit dat de enige maatregel die de burgmeester wel nam toen duidelijk werd dat de stapels te hoog waren –het naar achter plaatsen van de dranghekken - nog steeds niet voldeed aan de norm. In 2016 bepaalde Efectis dat de veilige afstand voor een stapel van 35 meter 130 meter moest zijn. De burgemeester bepaalde nadat de meldingen over de te grote stapel binnenkwamen, om de hekken naar 122,5 meter te verplaatsen. Arp: “Dit is nog steeds onder de veilige afstand voor een vuur van 35 meter, terwijl het vuur 45 meter hoog was. De enige maatregel die de burgemeester heeft genomen, stelde eigenlijk niks voor.”

Voor de SP roept het OVV rapport veel belangrijke vragen op. Donderdag 10 oktober vindt een extra raadsvergadering over het vliegvuur op Scheveningen plaats in de Haagse gemeenteraad.

U bent hier