h

Vestia-huurders dubbel de klos?

30 oktober 2019

Vestia-huurders dubbel de klos?

Foto: SP

In 2012 ging woningcorporatie Vestia bijna kopje onder door een miljoeneninvestering in dubieuze verzekeringsproducten. Omdat de financiële situatie van de corporatie nog altijd bar en boos is, presenteerde de corporatie onlangs een ‘herijkt verbeterplan’ aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waar corporaties tegen gunstige tarieven geld kunnen lenen. De SP is zeer bezorgd over de gevolgen van dit plan voor Haagse Vestia- huurders. ‘Zij voelen zich al tweederangs huurders, maar zijn met dit zogenaamde ‘verbeterplan’ nog slechter af’, stelt SP-fractievoorzitter Lesley Arp.  ‘Vestia-huurders betalen al relatief meer huur voor slechter onderhouden woningen. Maar tot overmaat van ramp komt daar nog een huurverhoging bij en dreigen ook broodnodige renovatieplannen op de lange baan te worden geschoven.’

Zo moeten huurders uit Delft, Rotterdam en Den Haag straks bovenop de inflatie een huurverhoging van 0,5% betalen. ‘Omdat de corporatie in die steden naar eigen zeggen veel investeert. Maar ondertussen hebben veel Haagse Vestia-huurders - bijvoorbeeld in Laak-Noord, Duindorp en Den Haag Zuidwest - hun woning de afgelopen jaren enkel achteruit zien gaan’, aldus Arp. De SP wil daarom dat verantwoordelijk wethouder Revis de woningcorporatie oproept om deze ongewenste huurverhoging te heroverwegen.

Ook wil de SP graag weten wat het nieuwe Vestia-plan concreet betekent voor huurders uit Den Haag Zuidwest, een stadsdeel dat de komende jaren flink op de schop gaat. Zo vreest Arp dat de kloof tussen Vestia-huurders en huurders van andere woningcorporaties duidelijk zichtbaar zal worden aan de woningen in Zuidwest. Daarnaast is in het plan van Vestia te lezen dat ook de verduurzaming van woningen op de lange baan wordt geschoven.

Wat de SP betreft dus alle reden voor een debat in de raad over de toekomstplannen van Vestia. Arp: ‘Huurders van Vestia blijven volgens het toekomstplaatje dat de corporatie schetst tot wel 2028 de prijs betalen voor het financiële wanbeleid dat in het verleden is gevoerd. Dit is onacceptabel, zeker voor huurders van ongezonde schimmelwoningen, zoals aan de Stuwstraat en Trekweg (Laak-Noord).’ De schrijnende positie van Haagse Vestia-huurders biedt wat de SP betreft des te meer reden voor wethouder Revis om keihard bij het Rijk te lobbyen voor de afschaffing van de verhuurderheffing. ‘Hiermee zouden we landelijk ruim een miljard vrij kunnen spelen om bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan te pakken’, aldus Arp.

U bent hier