h

Visie SP op nieuw te vormen college Den Haag

10 oktober 2019

Visie SP op nieuw te vormen college Den Haag

Op 9 oktober heeft de Haagse SP-fractie gesproken met verkenner Tom de Bruijn over het nieuw te vormen stadsbestuur van Den Haag. Gezien de SP momenteel slechts een zetel heeft in de Haagse raad, vinden wij het niet meer dan logisch dat grotere oppositiefracties als eerste aan zet zijn om toe te treden tot het nieuwe college. Belangrijker is voor onze fractie dat er in het nieuwe coalitieakkoord op bepaalde thema’s andere keuzes worden gemaakt.

Zorg en jeugdhulp

Voordat het college bestaande uit Groep de Mos / Hart voor Den Haag, VVD, D66 en GroenLinks op 2 oktober klapte, presenteerde zij plannen om jaarlijks ruim 30 miljoen te bezuinigen op de zorg en jeugdhulp. Onacceptabel, vond de voltallige Haagse oppositie. Immers dreigen kwetsbare Hagenaars de dupe te worden van deze flinterdunne bezuinigingspolitiek. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen deden oppositiepartijen daarom de oproep aan het college om deze structurele bezuinigingen te heroverwegen, door op zoek te gaan naar een alternatieve financiële dekking voor de tekorten. Nu het in de lijn der verwachtingen ligt dat meerdere oppositiepartijen zullen toetreden tot het nieuwe college, vindt de SP het niet meer dan logisch dat het nieuwe coalitieakkoord recht doet aan deze oproep.

Welzijnswerk

Niet alleen de voorgenomen bezuinigingen op de zorg en jeugdhulp hebben tot felle kritiek geleid vanuit de oppositie. Al sinds de presentatie van het coalitieakkoord ‘Stad van Kansen en Ambities’ hangt een aangekondigde miljoenenbezuiniging op het welzijnswerk als donkere wolk boven onze stad. Aangezien er in het verleden al fors is bezuinigd op het welzijnswerk, vindt de SP het zeer onwaarschijnlijk dat deze nieuwe miljoenenbezuiniging niet ten koste zou gaan van de kwaliteit. Veel welzijnswerkers weten bovendien nauwelijks wat hen te wachten staat. Ook is onduidelijk of de bezuiniging zal leiden tot de sluiting van buurthuizen. Wat de SP betreft alle reden voor het nieuwe college om ook deze bezuiniging te heroverwegen.

Verkoop van Eneco

De nieuwe politieke realiteit in Den Haag, zou wat de SP betreft ook nieuw licht moeten schijnen op de verkoop van Eneco. Inmiddels oud-wethouder Guernaoui botste meermaals met de raad over het verkoopproces, de geheimhouding en de duurzaamheidsvoorwaarden van de koper. Bovendien hangt de mogelijke verkoop van Eneco aan de fossiele reus Shell als een zwaard van Damocles boven de raad. De SP wil dan ook dat het verkoopproces van Eneco en de wijze waarop de raad hier voortaan over wordt geïnformeerd besproken wordt tijdens de onderhandelingen. Hiernaast moet een duidelijke voorkeur worden uitgesproken voor een echt duurzame koper. De SP is altijd tegen de verkoop van Eneco geweest omdat duurzaamheid om veel meer gaat dan euro’s: het gaat om de democratische zeggenschap over onze energievoorziening. Het minste wat de nieuwe coalitie in dit licht kan doen, is ervoor zorgen dat Eneco niet in handen komt van één van de grootste vervuilers ter wereld. 

Bovenstaande wensen hebben wij op 9 oktober kenbaar gemaakt aan de heer De Bruijn. Uiteraard zullen wij ook de andere aspecten van het nieuw te vormen coalitieakkoord kritisch tegen het licht houden. De SP hoopt op een integer stadsbestuur dat dicht bij de inwoners van onze stad staat en bereid is de belangen van kwetsbare Hagenaars voorop te stellen. Wij wensen de heer De Bruijn veel succes en wijsheid toe met zijn verkenning. 

De Haagse SP-fractie

 

      

U bent hier