h

Eindelijk duidelijkheid over telefonisch indiceren

1 november 2019

Eindelijk duidelijkheid over telefonisch indiceren

Al geruime tijd maakt de SP zich zorgen over de telefonische indicaties binnen de WMO, waarbij er zorg over de telefoon wordt toegekend. Er waren bij de SP meerdere signalen binnengekomen dat er mensen geïndiceerd werden via de telefoon, terwijl het absoluut noodzakelijk is dat er een WMO consulent op huisbezoek gaat. SP-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot: “Mensen zijn vaak trots en zullen niet snel aangeven dat ze hun huishouden niet op orde krijgen. Daarom moeten WMO consulenten dit echt met eigen ogen zien.” Na schriftelijke vragen en meerdere debatten heeft de wethouder tijdens de commissievergadering van 31 oktober eindelijk toegezegd om een kader op te stellen voor wanneer er wel en niet telefonisch geïndiceerd mag worden. Dit op aandringen van Hoefsloot, die vroeg of hier meer duidelijkheid over kon komen.

Zo zijn er voorbeelden van cliënten die slecht Nederlands spreken en toch via de telefoon zijn geherindiceerd en hierbij uren thuiszorg verloren. Hoefsloot: ‘Hoe kan iemand, die slecht Nederlands spreekt, via de telefoon aangeven wat zij wel of niet nodig heeft? Dit wijst duidelijk op een fout in het systeem van telefonisch indiceren.’ Daarnaast is er vrouw met een ernstige stollingsziekte, met een man met COPD, die na een telefonische herindicatie van 5 en half naar 3 uur thuiszorg ging. Een vrouw met diabetes, die afhankelijk is van een rolstoel en scootmobiel is op basis van een telefonische indicatie teruggegaan van 6 naar 3 uur thuiszorg per week. Een keukentafelgesprek heeft zij nooit gehad. Hoefsloot: “Dit zijn allemaal schrijnende voorbeelden die laten zien dat het lang niet altijd alleen de ‘simpele’ gevallen zijn waarbij er telefonisch geïndiceerd wordt, maar ook bij mensen met complexe ziektebeelden. De gevolgen van het telefonisch indiceren kunnen dramatisch zijn voor de cliënten en dit moet dan ook stoppen.” Hier strijdt de SP al maanden voor, en vandaag dus met deels succes. 

Hiermee zijn nog niet alle problemen opgelost maar de SP is blij met de toezegging van de wethouder die meer duidelijkheid moet gaan scheppen. Hoefsloot: ‘De wethouder erkent eindelijk dat er wel degelijk iets misgaat binnen het systeem van telefonisch indiceren en is nu bereid om hier ook duidelijke kaders voor op te stellen. Dit is een eerste goede stap, wij blijven dit op de voet volgen.’

De SP roept mensen op die zorg hebben toegekend gekregen via een telefonische indicatie dit bij hen te melden. Dit kan via de e-mail:sp@denhaag.nl of telefonisch: 070-3533734.​

U bent hier