h

Meer handhaving tegen huisjesmelkers nodig

5 december 2019

Meer handhaving tegen huisjesmelkers nodig

Al geruime tijd vraagt de Haagse SP aandacht voor het belangrijke werk van de Pandbrigade, die controleert op illegale verkamering en woningsplitsing. Uitbuiting van kwetsbare groepen en verloedering van kwetsbare wijken zijn hiervan zeer ongewenste gevolgen. Wat de SP betreft moet de gemeente alles op alles zetten om deze problemen te lijf te gaan. Fractievoorzitter Lesley Arp pleitte vandaag tijdens de commissie ruimte voor een verhoging van de boetes voor illegaal splitsen en verkamering, zodat deze extra inkomsten kunnen worden ingezet voor de uitbreiding van de Haagse Pandbrigade. Arp: ‘De aanpak van deze misstanden gaat hand in hand met goede handhaving. Hiervoor is de uitbreiding van de Haagse Pandbrigade noodzakelijk. Ik ben blij dat wethouder Revis hierin meegaat en heeft toegezegd om hier serieus naar te kijken.’

Tijdens recente handhavingsacties in Transvaal kwamen er tal van misstanden aan het licht. Meer van zulke acties zijn wat de SP betreft broodnodig. Verder wees Arp erop dat de aanwezigheid van puincontainers met bouwafval in kwetsbare wijken vaak een signaal is van verkamering en woningsplitsing. Handhavers kunnen in de omgeving van puincontainers kijken of de vereiste vergunningen in orde zijn. Ook hier zou wethouder Revis naar kijken. 

Wat de SP betreft zou de invoering van een vergunningplicht en/of woonplicht voor pandjesbazen een goede volgende stap zijn om kwetsbare wijken en woningzoekenden extra te beschermen. De fractie hoopt dan ook dat de nieuw te vormen coalitie snel met een stevige aanpak van misstanden rond verkamering en woningsplitsing komt.

U bent hier