h

SP: koppel duurzame plannen aan Haagse banen

4 december 2019

SP: koppel duurzame plannen aan Haagse banen

Een week geleden werd bekend dat Eneco verkocht zal worden aan het Japanse Mitsubitshi voor 4,1 miljard. De Haagse aandelen van Eneco zouden goed zijn voor 680 miljoen euro. De onderhandelende partijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA lijken gretig om het geld uit geven, bijvoorbeeld aan de energietransitie. De SP roept de nieuwe coalitie op om de besteding van de Eneco-miljoenen te koppelen aan een Haagse banengarantie.

SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘Er wachten in Den Haag veel mensen op een kans om weer aan het werk te komen. Door de energietransitie komen er veel banen in de bouw en installatietechniek bij. Als we aan bedrijven de voorwaarde te stellen dat zij Hagenaars aan het werk helpen, worden de Eneco-gelden via een omweg ook weer in Den Haag uitgegeven.’

Ook wil de SP dat de gemeente renovaties van woningcorporaties gaat voorfinancieren, zodat ook sociale huurders kunnen profiteren van de energietransitie. ‘Door de financiële problemen van de Haagse corporaties dreigen veel huurders nog jarenlang in slecht geïsoleerde en ongezonde woningen te zitten. Zij krijgen bovendien te maken met stijgende gasprijzen, terwijl zij zelf niet kunnen verduurzamen. De Eneco-gelden moeten daarom niet alleen ten goede komen aan de toekomstige bewoners van de Binckhorst en de dure woontorens in het centrum, maar juist ook aan de huidige huurders in bijvoorbeeld Den Haag Zuidwest’, aldus Arp.

Voorop staat voor de SP dat Eneco nooit verkocht had mogen worden. De gemeente loopt nu immers jaren aan dividendinkomsten mis. Daarnaast vraagt de energietransitie juist om meer grip op onze energievoorzieningen, in plaats van deze te verkopen aan multinationals die vooral uit zijn op winst. Arp: ‘Nu het ernaar uitziet dat Eneco helaas toch verkocht wordt, moeten de onderhandelaars zich wel realiseren dat je de opbrengst maar één keer uit kan geven. Wat de SP betreft moet deze ten goede komen aan Hagenaars die nog niet profiteren van de energietransitie.’

Bovenstaande voorstellen heeft Arp ingebracht tijdens haar gesprek met formateur Tom de Bruijn over het naderende coalitieakkoord. De SP zal zich de komende jaren hard blijven maken voor een sociale energietransitie.

U bent hier