h

Begroting 2020: kwetsbare Hagenaars met kluitje in het riet gestuurd

30 januari 2020

Begroting 2020: kwetsbare Hagenaars met kluitje in het riet gestuurd

Bij de bespreking van het coalitieakkoord beloofde het college de SP om de enorme bezuinigingen op zorg en jeugdhulp beter te onderbouwen. Ruim een maand later wordt de raad vooral afgescheept met vage beloften en schattingen, zo blijkt uit de nieuwe begroting van de gemeente. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘We worden overspoeld met termen als ‘betere en slimmere afspraken’. Wethouder Parbhudayal wil ‘verder integreren’, ‘scherper formuleren’, ‘beter op elkaar afstemmen’, ‘beter afbakenen’… Hiermee worden niet alleen de raad maar ook kwetsbare en zorgbehoevende Hagenaars met een kluitje in het riet gestuurd.’

Terwijl de breed gesteunde SP-motie van 19 december vroeg om een heldere onderbouwing per voorgenomen bezuinigingsmaatregel, maakt de begroting niet inzichtelijk hoe de verschillende schattingen zijn opgebouwd. Arp: ‘Dit is beslist niet waar wij om gevraagd hebben. De magere onderbouwing baart ons grote zorgen: er wordt immers vanaf dit jaar al 20 miljoen bezuinigd.’

Bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord zijn bovendien grote woorden gesproken over verzachting van de zorgbezuinigingen. Er zou voor de helft minder worden bezuinigd, al bleek dat al snel een te rooskleurige weergave van de werkelijkheid. Daarbij is er 14 miljoen euro aan incidenteel geld gereserveerd om de bezuinigingen de eerste jaren te verzachten: de zogeheten verzachtingsgelden. Nu blijkt dat 7,3 miljoen hiervan waarschijnlijk moet worden uitgegeven aan de overbruggingsovereenkomsten met de jeugdzorg. Jeugdzorginstellingen stapten naar de rechter omdat de tarieven die wethouder Parbhudayal aanhield voor de jeugdzorg te laag zouden zijn. De rechter gaf hen gelijk. Arp: ‘Uit de nieuwe begroting blijkt dus dat de helft van het budget om de klappen te verzachten mogelijk al op is in 2020. Dit voorspelt weinig goeds, omdat er nog meer onverwachte zaken de kop op kunnen steken.”

Arp heeft er geen vertrouwen in dat de gemeente zoveel kan bezuinigen zonder op de kwaliteit van de zorg af te doen: ‘Als je jaarlijks ruim 20 miljoen moet bezuinigingen en je maatregelen zijn vooral schattingen, is het haast onmogelijk dat niemand daar iets van gaat voelen. Minder geld betekent doorgaans gewoon minder kwaliteit en minder zorg.’ De SP vreest voor de kwaliteit van de zorg en  zal de voorgestelde bezuinigingen nauwlettend in de gaten houden. Met de enorme wachtlijsten, de steeds groter wordende groep jeugdigen die een beroep doet op de jeugdzorg en de aantrekkende kracht van het abonnementstarief blijven de voorgestelde bezuinigingen een donkere wolk boven onze stad.

 

 

U bent hier