h

Maak vaart met plannen voor jeugdhonk Duindorp

15 januari 2020

Maak vaart met plannen voor jeugdhonk Duindorp

Foto: Carla Zoutenbier

Al ruim een jaar zet een groep Duindorpse jongeren zich, samen met de community builder, in voor de komst van een jeugdhonk in de wijk. Het is een plan van de jongeren zelf, die ook bereid zijn het honk deels zelf te beheren. De SP heeft vernomen dat er meerdere gesprekken over het plan zijn gevoerd met ambtenaren van de gemeente, maar dat er nog geen concrete locatie is gevonden. De fractie heeft de gemeente gevraagd een tandje bij te zetten in deze zoektocht.

SP fractievoorzitter Lesley Arp: ‘Afgelopen zomer spraken wij meerdere wijkbewoners die de noodzaak onderstreepten van een eigen plek voor jongeren. Ook in aanloop naar de jaarwisseling is het gemis van zo’n plek veelvuldig in berichtgeving over de wijk genoemd. Dit initiatief van onderop kan een positieve impuls aan de wijk geven. De gemeente zou dit plan daarom volop moeten steunen.’

Met schriftelijke vragen heeft de SP aan het stadsbestuur gevraagd hoe het nu staat met de zoektocht naar een locatie en of hier vaart mee kan worden gemaakt. Ook vraagt de fractie naar de mogelijke geschiktheid van twee locaties die de initiatiefnemers op het oog zouden hebben: een oud speeltuintje aan de Duivelandsestraat en het oude zendgebouw aan de Zeezwaluwstraat.

U bent hier