h

Verhalen voor zwartboek over Vestia stromen binnen

24 februari 2020

Verhalen voor zwartboek over Vestia stromen binnen

Foto: Joshua Versijde

Eind januari lanceerde de SP een meldpunt voor huurders van woningcorporatie Vestia voor een zwartboek. In korte tijd kwamen al honderden verhalen binnen. Daarnaast gaan lokale SP-afdelingen langs de deuren om meer verhalen op te halen. De SP roept huurders van Vestia op hun verhaal te delen op huurdersverbond.nl/Vestia.

De Haagse SP ging de afgelopen weken langs de deuren in Moerwijk Oost, waar veel Vestia huurders te maken hebben met achterstallig onderhoud, vocht en schimmelproblemen, lekkages en tochtklachten. De afhandeling van de klachten laat volgens huurders – op z’n zachtst gezegd – te wensen over. Een veelvoorkomend verhaal is dat na veel klagen uiteindelijk enkel goedkope lapmiddelen worden gebruikt. Met een gipsplaat voor een schimmelmuur is het probleem bijvoorbeeld niet definitief opgelost.

SP Kamerlid Sandra Beckerman ging ook met de Haagse SP afdeling mee buurten in Moerwijk Oost. Beckerman ‘Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe Vestia huurders worden behandeld. Afspraken die niet worden nagekomen, huurders die worden geschoffeerd, genegeerd of simpelweg moeten leven in zeer ongezonde omstandigheden. We moeten dit zo snel mogelijk een halt toe roepen’.

Begin dit jaar diende Beckerman al een motie in over Vestia met de eis dat sociale huurhuizen van Vestia niet aan beleggers mogen worden doorverkocht. Afgelopen 5 jaar is het aantal sociale huurwoningen met 100.000 afgenomen. De SP pleit voor de herwaardering van de volkshuisvesting en bestrijdt de marktwerking in de woningvoorraad.

 

Plan van aanpak voor Moerwijk Oost?

 

Na de start van het SP-buurtonderzoek in Moerwijk Oost kreeg de vocht- en schimmelproblematiek in deze wijk de nodige aandacht in de lokale pers. Hierop ontvingen huurders een uitnodiging van Vestia om deel te nemen aan een klankbordgroep. In de uitnodiging erkent de corporatie dat er zeker iets moet gebeuren met de woningen. Vestia zou momenteel werken aan een plan van aanpak. Uiteraard houdt de SP een vinger aan de pols.

De komende weken blijft de SP Den Haag langs de deuren gaan om verhalen over Vestia te verzamelen. Op 20 maart vindt een regionale actiebijeenkomst plaats in Rotterdam.

Heeft u ook een klacht over Vestia? Doe uw verhaal op https://doemee.sp.nl/zwartboek-vestia

U bent hier