h

Meld knelpunten in de thuiszorg door coronacrisis

25 maart 2020

Meld knelpunten in de thuiszorg door coronacrisis

Thuiszorgmedewerkers en cliënten staan door de coronacrisis voor een grote uitdaging. Onder veel van hen leeft angst om besmet te raken en het virus verder te verspreiden.

Thuiszorgmedewerkers maken zich zorgen over het gebrek aan veiligheidsmaatregelen: mondkapjes zijn niet beschikbaar en desinfecterende middelen worden soms niet door de werkgever vergoed. Aan hen wordt bovendien nu ook gevraagd om extra werkzaamheden te verrichten, zoals boodschappen doen, wassen en medicijnen ophalen. Tegelijkertijd is er door ziekteverschijnselen ook veel uitval onder thuiszorgmedewerkers, waardoor ouderen zonder hulp kunnen komen te zitten en collega’s overbelast kunnen raken. Andere cliënten geven juist aan even geen hulp te willen ontvangen, omdat zij vrezen voor besmetting.

Bent u thuiszorgmedewerker of cliënt in Den Haag, en merkt u dat de zorgverlening door de coronacrisis in de knel komt? Of zijn er andere zorgen ten gevolge van de coronacrisis die u met ons wil delen? Stuur dan een bericht naar sp@denhaag.nl. Wij zullen vervolgens de signalen bundelen en knelpunten melden bij het stadsbestuur.

U bent hier