h

‘Pak geen vrije dagen af van thuiszorgmedewerkers’

29 april 2020

‘Pak geen vrije dagen af van thuiszorgmedewerkers’

De fracties van SP, GroenLinks, D66 en PvdA in de Haagse gemeenteraad zijn ontsteld over de videoboodschap die de CEO van het ook in Den Haag actieve thuiszorgbedrijf Axxicom aan zijn medewerkers stuurde. In de videoboodschap worden medewerkers die nu minder werk hebben door de coronacrisis opgeroepen om vakantiedagen op te nemen. Dit zou nodig zijn om het bedrijf financieel gezond te houden, maar ook zodat medewerkers zich “dan misschien minder bezwaard voelen om thuis te zitten en wel hun salaris doorbetaald te krijgen”.  

SP-fractievoorzitter Lesley Arp: “Zorgverleners kampen momenteel al met veel stress. Axxicom zou dit offer niet van hen mogen vragen. Bovendien horen wij dat medewerkers in de huishoudelijke hulp bij Axxicom geen beschermingsmiddelen krijgen. Met het gevolg dat cliënten uit angst voor besmetting hun thuiszorg afzeggen, waardoor er dus minder werk is.”

Samen met Erlijn Wenink (GroenLinks), Marieke van Doorn (D66) en Janneke Holman (PvdA) heeft Arp daarom om opheldering gevraagd bij het college over de oproep van de Axxicom-baas. Wat de fracties betreft mag het niet zo zijn dat zorgmedewerkers onder druk worden gezet om vakantiedagen op te nemen. De FNV wijst er bovendien op dat werknemers hier niet mee akkoord hoeven te gaan. Ook willen de fracties opheldering over het ontbreken van beschermingsmiddelen bij de thuiszorginstelling. Daarnaast vragen ze bij het college extra aandacht voor het feit dat er ook Hagenaars met behoud van uitkering bij Axxicom werken, via zogenaamde werkontwikkeltrajecten. 

Erlijn Wenink : “Dit is blijkbaar het ‘applaus’ dat thuiszorgmedewerkers vanuit de eigen top krijgen. Laat hen niet de financiële klappen van deze crisis opvangen.” Holman sluit zich hierbij aan: “schandalig dat aan zorgmedewerkers die het nu al zwaar genoeg hebben, ook nog eens gevraagd wordt om vakantiedagen in te leveren. Een totaal verkeerd signaal om nu als zorgorganisaties af te geven.” Van Doorn vraagt tot slot nog aandacht voor het nog steeds niet opgeloste gebrek aan beschermingsmaterialen in de thuiszorg: “Alle Haagse zorghelden hebben beschermende kleding nodig. Laat hen niet langer werken met het grote dilemma: thuisblijven en cliënten in de steek laten, of gaan werken met alle besmettingsrisico’s van dien.”

 

 

U bent hier