h

College gaat met de rug naar marktkooplieden staan

5 juni 2020

College gaat met de rug naar marktkooplieden staan

Foto: Roel Wijnants / Creative commons

Op 3 juni besprak de gemeenteraad het rekenkamer rapport 'uit de markt prijzen', waaruit blijkt dat marktkooplieden op de Haagse markt jarenlang teveel huur aan de gemeente betaalden. Het college legde het rapport naast zich neer, een unicum dat een rapport van de rekenkamer niet werd opgevolgd. SP-fractievoorzitter Lesley Arp deed al eerder voorstellen om de marktkooplieden te compenseren vanuit de middelen voor de werving van internationale bedrijven en om de huurverhoging van dit jaar tegen te houden. Lees hieronder haar spreektekst van 3 juni:

"We hebben twee uitvoerige commissiedebatten gevoerd over het Rekenkamerrapport ‘Uit de markt prijzen’. Ik kan me goed herinneren dat het zowel op 30 januari als op 12 maart volle bak was in de raadszaal. En ik weet zeker dat de marktkooplieden er vandaag ook graag in grote getale bij waren geweest, ware het niet dat de omstandigheden dat niet toelaten. 

Maar voorzitter, het waren ook twee commissiedebatten waarin het dualisme in de raad – ofwel een kritische en onafhankelijke houding, ook vanuit de partijen die meebesturen – heel ver te zoeken was. Met als absolute dieptepunten het rookgordijn dat op 30 januari door coalitiefracties werd opgetrokken, die beweerden dat de conclusies van de Rekenkamer in tegenspraak waren met een ander onderzoek dat wij als raad nog helemaal niet in ons bezit hadden. En de doodse stilte vanuit diezelfde fracties op 12 maart, toen bleek dat er helemaal geen licht tussen beide rapporten zat. Dan moet je dus niet raar opkijken dat er zoiets bestaat als wantrouwen in de politiek...

Voorzitter, hoe anders was het begin 2018. Toen nam de raad een tweetal breed gesteunde voorstellen aan om de onduidelijkheid over de markttarieven voor eens en altijd weg te nemen. Een van coalitiepartij CDA en een van oppositieraadslid Guernaoui. Dit ondanks stevige kritiek van toenmalig wethouder Revis, die sprak over volslagen heldere tarieven en marktkooplieden die het gewoonweg niet wilden begrijpen. En dankzij die aangenomen motie-Guernaoui, destijds mede ingediend door de SP, liggen er nu een aantal stevige conclusies van de Rekenkamer. Waaronder dat de kooplieden van de Haagse Markt maar liefst 71% te veel huur hebben betaald en compensatie daarom op z’n plaats is. 

Voorzitter, laat ik even in herinnering brengen wat wethouder Revis rond diezelfde periode in de commissie heeft gezegd. De wethouder zei toen letterlijk: ‘De kostendekkendheid van de markt staat wat mij betreft bovenaan. Het is een kostendekkend tarief en het moet ook kostendekkend blijven.’ Het staat ook heel duidelijk in de gewijzigde verordening markten uit 2013. Ik citeer: ‘Het belangrijkste uitgangspunt is dat vanaf 2016 de markten kostendekkend moeten zijn.’ Dat lijkt mij duidelijke taal. 

Maar voorzitter, op 12 maart zei onze nieuwe wethouder Markten opeens: die kostendekkendheid, dat is nooit het uitgangspunt geweest. Volgens hem is enkel contractueel afgesproken dat de tarieven tenminste toereikend moesten zijn om de exploitatie en herinrichting te dekken. Kortom: om de portemonnee dicht te kunnen houden, gaat de wethouder steggelen over de kleine lettertjes in het convenant. En door de conclusies van de Rekenkamer zo naast zich neer te leggen maakt de wethouder er in feite een juridische kwestie van. Willen de kooplieden gecompenseerd worden, dan zullen ze blijkbaar naar de rechter moeten stappen. Ondanks het feit dat de Rekenkamer duidelijk concludeert dat er bij de doorbelasting van bepaalde kosten in strijd is gehandeld met besluiten van de raad en afspraken met de ondernemers. 

Voorzitter, hiermee gaat deze wethouder met zijn rug naar de marktkooplieden staan. Maar zo hoeft dit verhaal natuurlijk niet af te lopen. Wij kunnen vandaag als raad voor kiezen om een betrouwbare partner te zijn voor ondernemers, in plaats van fouten uit het verleden met de mantel der liefde te bedekken. Door vanavond de voorstellen van de Rekenkamer te omarmen."

U bent hier