h

Gezocht: Rattenvanger van Moerwijk

17 juni 2020

Gezocht: Rattenvanger van Moerwijk

Foto: Neeltje Dijkstra

Heeft u ook al de posters zien hangen in Moerwijk? De actiegroep Rattenprobleem Moerwijk en de SP Den Haag zijn een zoekactie gestart naar de “Rattenvanger van Moerwijk”, oftewel wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). De wethouder is maar weinig te bekennen in Moerwijk, terwijl de rattenplaag bij lange na niet onder controle is. Donderdagochtend 18 juni spreekt de commissie leefomgeving van de Haagse gemeenteraad over het rattenoffensief. Reden voor de actiegroep en de SP om weer aandacht voor het probleem te vragen.

Conny Ligtvoet - woordvoerder van de actiegroep – ziet dat eerder gemaakte afspraken met de gemeente niet worden nageleefd: “Zo hadden we afgesproken dat bij herinrichtingen van binnentuinen en de openbare ruimte, laag struikgewas zoveel mogelijk zou worden vermeden. Ratten maken daar hun holen in en al het afval blijft er in liggen. Maar bij de herinrichting van de Anna Bijnslaan was het meteen raak: overal lage struiken. Dat was dus niet de afspraak!” Ligtvoet kan zo nog wel even doorgaan. Ze heeft het gevoel dat het rattenoffensief geen prioriteit is.

De SP Den Haag ondersteunt de actiegroep en zal tijdens het debat aandacht vragen voor het schoonhouden van Moerwijk. Zo zijn er in Den Haag twee soorten “schoon”: hofstadschoon en residentieschoon. Hofstadschoon wordt extra goed schoongemaakt, omdat dit de “uithangborden” van de stad zijn: het centrum, de internationale zone en Scheveningen. SP-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot: “ Ik kan er niet bij dat Moerwijk niet extra wordt schoongemaakt ondanks dat er een rattenplaag heerst. Wat ons betreft wordt Moerwijk totdat de plaag onder controle is “hofstad schoon” gemaakt, het keurmerk dat ook het centrum, de internationale zone en Scheveningen hebben.”

Wilt u meer weten over de actiegroep, of heeft u ideeën om de rattenoverlast te verminderen? Wordt lid van de facebookgroep “Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk” of stuur een mail naar rick.hoefsloot@denhaag.nl.    

U bent hier