h

Eerste reactie begroting: Den Haag houdt hoofd amper boven water

8 september 2020

Eerste reactie begroting: Den Haag houdt hoofd amper boven water

Hoewel de gevolgen van de coronacrisis duidelijk merkbaar zijn in de begroting die het stadsbestuur vandaag presenteerde, moet de echte klap nog komen. Komend najaar wordt immers pas bekend in hoeverre het Rijk de gemeente financieel te hulp zal schieten. Wel is al duidelijk dat het college flink zal moeten putten uit haar financiële reserves, die nu historisch laag zijn. SP-fractievoorzitter Lesley Arp maakt zich grote zorgen: “De gemeente heeft al te weinig geld voor haar wettelijke taken, zoals de ouderen- en jeugdzorg. Daar komen de gevolgen van de coronacrisis nu nog bij. Als het Rijk niet over de brug komt met een flinke reddingsboei, houdt onze stad straks het hoofd niet meer boven water.”

 

In aanvulling op de vergoeding van het Rijk wil het stadsbestuur de financiële reserves aanvullen door de komende 5 jaar 28,4 miljoen aan gemeentelijk vastgoed te verkopen. Dit komt bovenop de taakstelling van 9 miljoen die het vorige college hier al op vaststelde. De SP zal de gevolgen hiervan scherp in de gaten houden. Arp: “Dit mag niet leiden tot verschraling van voorzieningen in de wijken. Bovendien kan gemeentelijk vastgoed in tijden van crisis ook juist gebruikt worden om sociale functies aan een wijk toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan betaalbare werkplekken.’

 

Volgens Arp zal het college ook kritischer moeten kijken naar de prioriteiten die zij in het coalitieakkoord heeft gesteld: “Denk aan D66-paradepaardjes als de The Hague Security Delta, een investering van 10 miljoen in de campus van de Universiteit Leiden, maar ook het aantrekken van buitenlandse bedrijven die hun eigen personeelsbestand meenemen. Is dit echt wat onze stad nu nodig heeft, of kan dit geld niet beter anders worden besteed?” Tot slot wijst Arp op de opbrengsten van de Enecoverkoop: “Nu de verkoop een voldongen feit is, moeten deze miljoenen echt terechtkomen bij de mensen die het hardst geraakt worden door de coronacrisis. Het bieden van perspectief aan hen die nu alle zekerheid dreigen te verliezen zou de grootste prioriteit van het stadsbestuur moeten zijn.’​

U bent hier