h

Houd Duindorp betaalbaar

1 september 2020

Houd Duindorp betaalbaar

Al jaren hameren Duindorpers op het belang van meer sociale huurwoningen in de wijk, zodat jongeren minder lang op de wachtlijst hoeven te staan. Afgelopen voorjaar bleek opeens dat de 16 sociale huurwoningen die in de Zeezwaluwstraat worden gebouwd alleen aan bepaalde beroepsgroepen beschikbaar worden gesteld: zorgverleners, onderwijspersoneel en agenten. Onbegrijpelijk, vindt SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘Als Duindorpers vragen of hun kinderen voorrang kunnen krijgen op betaalbare woningen in de wijk zegt het stadsbestuur steevast dat de regels dit niet toestaan. Het is ontzettend krom dat hetzelfde stadsbestuur nu opeens op de proppen komt met aanvullende toelatingseisen voor sociale huurwoningen in de wijk.’

 

De SP zal op 2 september in een debat over het bouwplan aan het college vragen of de afspraken over de woningen aan de Zeezwaluwstraat kunnen worden opengebroken, zodat meer mensen met een smallere beurs kans maken om hier te wonen. Als de gemeente niet langer onder de afspraak uit kan dat alleen bepaalde beroepsgroepen in aanmerking komen voor de woningen, dan wil de SP dat Duindorpers die aan de criteria voldoen voorrang krijgen. ‘De beoogde verhuurder, de Koninklijke Haagse Woningbouwvereniging, is namelijk niet gebonden aan dezelfde regels als ‘normale’ sociale verhuurders in de regio’, licht Arp toe. 

 

Omdat Duindorp ingeklemd zit tussen de zee en natuur, is de ruimte voor nieuwe sociale huurwoningen schaars. Daarom wil de SP dat de gemeente bij toekomstige nieuwbouwprojecten in de wijk inzet op meer sociale woningbouw dan gebruikelijk is: niet de afgesproken 30 procent, maar minstens 50 procent. Ook moet er wat de SP betreft een einde komen aan de liberalisering van bestaande sociale huurwoningen in Duindorp, ofwel het verhogen van de huurprijs waardoor deze in de vrije sector terechtkomen. Arp: ‘Dat de gemeente op schaarse bouwlocaties in en rond de wijk heeft gekozen voor dure woningen, zoals op de plek van de Pniëlkerk, is veel Duindorpers een doorn in het oog. Het stadsbestuur zou voortaan iedere kans moeten aangrijpen om Duindorp betaalbaar te houden.’​

U bent hier