h

Succes: meer sociale huurwoningen in de Binckhorst

27 november 2020

Succes: meer sociale huurwoningen in de Binckhorst

Foto: SP

Dankzij een aangenomen motie van de SP in de gemeenteraad moet het stadsbestuur binnen de huidige bouwplannen voor de Binckhorst minstens 62 extra sociale huurwoningen toevoegen. Dit komt doordat de raad op 25 november heeft uitgesproken dat tijdelijke sociale huurwoningen niet langer meetellen met de ambitie van 30 procent sociale woningbouw voor de Binckhorst. Onlangs bleek namelijk dat de geplande sociale huurwoningen op het Van Klingerenkavel mogelijk voor maar 25 jaar sociaal zullen blijven, omdat deze niet door een corporatie zullen worden verhuurd maar door een belegger.

SP fractievoorzitter Lesley Arp: ‘Het is van groot belang dat de 30%-norm in de Binckhorst wordt behaald met de bouw van woningen die ook langdurig sociaal blijven. Dit is de enige effectieve manier om de enorme wachtlijsten te bestrijden. Ik hoop dat de raad nu een duidelijk signaal aan het college heeft afgegeven dat de gemeente voortaan alleen nog maar in zee moet gaan met corporaties bij de bouw van sociale huurwoningen in de Binckhorst.’ Ondanks de weerstand van wethouder Mulder (VVD) tegen de motie, die projectontwikkelaars geen strobreed in de weg wil leggen, kreeg het SP-voorstel toch een meerderheid.

De Binckhorst staat ook bekend om zijn maakindustrie en ambachtelijke familiebedrijven, maar deze bedrijvigheid komt steeds meer onder druk te staan. Zo vrezen ondernemers die vanwege de plannen voor de Binckhorst hun huidige onderkomen dreigen te verliezen dat de huurprijzen voor de nieuwe bedrijfsruimtes te hoog zullen zijn. Mulder wilde echter niets weten van het SP-voorstel om aan te sturen op betaalbare bedrijfsruimte. Arp: ‘Het college heeft altijd mooie woorden over de maakindustrie maar als puntje bij paaltje komt laat zij het helaas afweten. Bizar dat een VVD-wethouder bedrijven die broodnodige werkgelegenheid bieden, bijvoorbeeld voor praktisch opgeleiden, in zak en as laat zitten.’

Een motie van de Partij voor de Dieren om meer rekening te houden met bedrijven die nu een bedrijfsruimte bij de gemeente huren – mede ingediend door de SP - haalde het gelukkig wel. Deze motie roept het college op om bedrijven die hun huidige locatie kwijt dreigen te raken door de bouwplannen te begeleiden bij het vinden van nieuwe bedrijfsruimtes en coulant om te gaan met het aflooptermijn van huurcontracten. Ook moet het college deze bedrijven actief gaan betrekken bij de vormgeving van plannen voor de Binckhorst.

 

U bent hier