h

Oppositie bezorgd over megalomane sloopplannen Bouwlust-Vrederust

11 januari 2021

Oppositie bezorgd over megalomane sloopplannen Bouwlust-Vrederust

Het stadsbestuur, woningcorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans willen de komende jaren een groot deel van de bestaande sociale huurwoningen in de buurten Zichten, Gaarden en Dreven slopen en 3500 extra woningen bouwen. De SP, Partij voor de Dieren en Haagse Stadspartij zijn bezorgd over het megalomane karakter van de sloopplannen en missen de menselijke maat. Zo wordt er nauwelijks gekeken naar de optie van renovatie. Daarom roepen de fracties verantwoordelijk wethouder Balster op de plannen te herzien. 

Het bouwen van zoveel mogelijk woningen voor nieuwe bewoners met een dikkere portemonnee lijkt volgens de partijen een grotere prioriteit te zijn voor het stadsbestuur dan luisteren naar de bestaande bewoners. Zo hebben verschillende bewoners aangegeven grote bezwaren tegen de sloopplannen te hebben. SP fractievoorzitter Lesley Arp: ‘Als dit college bewonersparticipatie echt zo belangrijk vindt als zij altijd beweert, dan moet ook de optie van renovatie serieus onderzocht worden als bewoners hierom vragen. Het college scheert nu vrijwel alle corporatiewoningen en hun huurders over één kam, terwijl er wel degelijk verschillen zijn in de kwaliteit van de woningen en het draagvlak voor sloop.’

De partijen zien verder dat de leefbaarheid in het geding komt doordat vrijwel alle woningen worden gesloopt en er meer dan twee keer zoveel woningen bijkomen. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: ‘De gemeente gooit deze wijken bij het grofvuil en wil opnieuw beginnen. Hoe wordt voorkomen dat we een nieuwe Bijlmer creëren omdat de gemeente alleen maar oog heeft voor zoveel mogelijk woningen bouwen?’

Ook is de wijk Dreven beschermd stadsgezicht vanwege architectonische kwaliteiten. Van de 1224 woningen in het beschermde stadsgezicht blijven maar een paar honderd over. De partijen hebben grote bezwaren tegen de rücksichtsloze sloop. Tim de Boer, HSP: ‘Hoe haal je het in je hoofd om beschermd stadsgezicht te willen slopen? Woningcorporatie Staedion heeft tientallen jaren niets gedaan aan groot onderhoud en wordt nu door de gemeente beloond door sloop van een beschermd stadsgezicht toe te staan. Schandalig gewoon.’ 

De Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en SP willen dat het college eerst met objectieve informatie over de staat van de complexen en de mogelijkheden voor renovatie komt, voordat de sloopplannen verder worden behandeld. Ook willen de partijen meer inzicht in de verhuisbewegingen die door de sloopplannen ontstaan. Arp: ‘Het verplaatsen van bijna 2000 huishoudens is een gigantische operatie. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor grote gezinnen met een kleinere beurs? Kunnen zij nog in hun vertrouwde buurt blijven, of worden zij over de gemeentegrenzen geduwd?’. 

De Commissie Ruimte van de Haagse gemeenteraad zal op woensdag 6 januari spreken over het ‘Ambitiedocument Dreven-Gaarden-Zichten’ van het college.

 

 

U bent hier