h

Succes in de strijd tegen de gesegregeerde stad!

26 januari 2021

Succes in de strijd tegen de gesegregeerde stad!

In Den Haag worden al jaren nauwelijks betaalbare woningen gebouwd in de rijkere wijken: een politieke keuze van het stadsbestuur. Dankzij de SP moeten er nu woningen komen op de huidige locatie van het politiekantoor in de Archipelbuurt. Het college wilde dit gebouw reserveren voor een internationale instelling, hoewel er nog geen organisatie is die belangstelling heeft. Wethouder Mulder (VVD) was fel tegen de komst van woningen op deze locatie, maar de SP wist de gemeenteraad toch over de streep te trekken. Een belangrijke stap in de strijd tegen de woningnood en de gesegregeerde stad! 

In 2024 vertrekt de politie van de plek aan de Patijnlaan en het Alexanderveld naar een nieuw kantoor in de Binckhorst. Wethouder Anne Mulder (VVD) wilde het gebouw om de hoek van het Vredespaleis beschikbaar stellen als ‘ontwikkellocatie voor internationale organisaties’. Er is echter nog geen enkele internationale organisatie die zich al bij de gemeente heeft gemeld, laat staan eentje die het gigantische complex kan vullen. Bovendien had ook al de bewonersorganisatie Archipel en Willemspark haar voorkeur gegeven aan een dubbelbestemming (wonen en kantoor) op de locatie van het oude politiekantoor. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: “De woningnood in Den Haag is groot en betaalbare woningbouw is schreef verdeeld over de stad. Als er dan een geschikte locatie in een rijkere buurt beschikbaar komt, dan kun je die kans niet laten liggen.” De aangenomen motie van de SP zet er daarom op in dat er minimaal 30% sociaal en 20% middeldure huurwoningen in het complex komen.

U bent hier