h

SP wil coalitie-afspraken Amare boven tafel

18 februari 2021

SP wil coalitie-afspraken Amare boven tafel

Foto: Katvanhuis / Wikimedia Commons

De SP in de Haagse gemeenteraad wil dat de stad inzage krijgt in alle informatie die tijdens de coalitieonderhandelingen van 2018 is uitgewisseld over cultuurpaleis Amare. Uit het zeer kritische rapport van de Rekenkamer blijkt namelijk dat er sinds februari 2018 al voorbereidingen zijn getroffen voor een pakket aan ontwerpaanpassingen. De raad kreeg echter pas in juli 2018 lucht van deze ‘package deal’ met een prijskaartje van ruim 30 miljoen. Lesley Arp, fractievoorzitter SP Den Haag: ‘Het zou een politieke doodzonde zijn als deze meerkosten bewust maandenlang zijn achtergehouden. De raad en de stad verdienen opheldering hierover.’ 

Arp vindt het schokkend dat er sinds februari 2018 al voorbereidingen zijn getroffen voor de ‘package deal’: ‘Het toenmalige college hield bij hoog en laag vol dat het cultuurpaleis binnen het projectbudget van 177,4 miljoen zou blijven. Ook bij de presentatie van het coalitieakkoord in mei 2018 is dit ons verzekerd. Ondertussen werkte men in het diepste geheim blijkbaar aan een nieuwe miljoenenimpuls.’  

Nog saillanter is dat uit het recent gepubliceerde boek van voormalig wethouder Richard de Mos blijkt dat er tijdens de coalitieonderhandelingen al afspraken zijn gemaakt over 20 miljoen aan meerkosten. De Mos zou hierover hebben gesproken met zijn ‘klankbordgroep’ van bevriende ondernemers. Arp: ‘Ondertussen is de stad bij de presentatie van het coalitieakkoord wijs gemaakt dat het cultuurpaleis niet duurder zou worden. Het lijkt er sterk op dat we toen gewoon zijn bedonderd.’ Volgens de SP bewijst dit des te meer dat er een cultuurverandering in het IJspaleis nodig is. ‘Of het nu gaat over schimmigheid over kosten of politici die halve waarheden in het coalitieakkoord zetten: onze stad verdient beter’, concludeert Arp. 

De Rekenkamer heeft in het kader van haar onderzoek gevraagd om de notities die ten behoeve van de coalitieonderhandelingen in 2018 zijn opgesteld, maar deze niet gekregen van het college. Wat de SP betreft worden deze documenten alsnog openbaar gemaakt. ‘Het wordt hoog tijd dat niet alleen een select groepje van politici en bevriende ondernemers, maar de hele stad te weten krijgt wat er tijdens de coalitieonderhandelingen is afgesproken. De beerput moet open’, aldus Arp.

U bent hier