h

Succes in de strijd voor meer solidariteit!

9 maart 2021

Succes in de strijd voor meer solidariteit!

Dankzij maar liefst 3 aangenomen moties van de SP is er in de raadsvergadering van 4 maart een goede stap gezet in de richting van meer solidariteit. De raad heeft zich uitgesproken voor een duidelijk lokaal giftenbeleid voor de bijstand, zodat bijstandsgerechtigden zich geen zorgen hoeven te maken over ‘boodschappenboetes’, meer steun voor corona-hulpinitiatieven in de buurt en ondersteuning van Hagenaars met tijdelijke coronabanen.

SP fractievoorzitter Lesley Arp: ‘De coronacrisis raakt mensen die het al moeilijk hadden onevenredig hard en dreigt de ongelijkheid nog meer te vergroten. Dit blijkt ook uit het feit dat steeds meer mensen aangewezen zijn op vrijwillige hulpinitiatieven. Wij zijn blij dat er dankzij onze aangenomen moties extra aandacht komt voor kwetsbare Hagenaars die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.’

Geen stress over boodschappenboetes

Onlangs werd er in de gemeente Wijdemeren een boodschappenboete uitgedeeld van 7000 euro aan een bijstandsgerechtigde, omdat haar moeder wekelijks boodschappen voor haar kocht. Om te voorkomen dat dit ook in onze gemeente gebeurt heeft de SP met een motie opgeroepen tot een duidelijk lokaal giftenbeleid (mede ingediend door CU/SGP, PvdA, HSP en GroenLinks), zoals ook in de gemeenten Amsterdam en Nijmegen bestaat. De aangenomen motie riep de wethouder Van Alphen (GroenLinks) op om ervoor te zorgen dat bijstandsgerechtigden minimaal 1200 euro per jaar aan giften kunnen ontvangen zonder hier verantwoording over te hoeven afleggen aan de gemeente. In de Tweede Kamer werd eerder een soortgelijke motie namens SP-Kamerlid Jasper van Dijk aangenomen.

Ook is er een SP-motie aangenomen die het college opriep om vrijwillige hulpinitiatieven die in het kader van de coronacrisis zijn ontstaan zowel organisatorisch als financieel te steunen. In Amsterdam heeft het college veel geld voor dit soort initiatieven vrijgemaakt op aandringen van de SP. Arp: ‘Omdat de officiële voedselbank allerlei bureaucratische toelatingseisen hanteert vallen sommige noodlijdende groepen Hagenaars tussen wal en schip. Zij krijgen nu hulp van bevlogen vrijwilligersorganisaties, zoals de voedselbank in Moerwijk, Lichtpuntjes en de Achterban. Het is een schande dat voedselhulp in een rijk land als Nederland nodig is, maar zolang we middenin deze crisis zitten verdienen deze hulpinitiatieven onze steun. Zij doen wat onze overheid nu nalaat.’

Ten slotte heeft een meerderheid van de raad op initiatief van de SP het college opgeroepen om Hagenaars met coronabanen niet los te laten. Op initiatief van het Rijk worden er tijdelijke banen in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs gerealiseerd tot juli 2021. Dankzij de aangenomen SP-motie worden Hagenaars zodra deze banen aflopen zoveel mogelijk begeleid naar ofwel een passende opleiding, of een baan met een fatsoenlijke beloning.

 

U bent hier