h

Eerste reactie SP op programmarekening

20 april 2021

Eerste reactie SP op programmarekening

De programmarekening 2020 van het Haags gemeentebestuur laat in eerste instantie een positief beeld zien, maar de ergste klappen van de crisis moeten nog komen. Het jaar 2020 eindigde met een fors financieel voordeel, maar dat is slechts een momentopname. Bovendien slinken de reserves van de gemeente in een rap tempo. Door de coronacrisis was er sprake van onderbesteding, omdat veel plannen niet door konden gaan die later alsnog op de rol zullen staan. SP-fractievoorzitter Lesley Arp reageert: ‘De komende jaren zullen we puin van de crisis moeten ruimen. Jongeren zullen meer dan ooit een beroep doen op zorg en inkomensondersteuning. Voor die taken worden we onvoldoende gecompenseerd door het Rijk. Het vooruitzicht dat we deze jongeren tekort zullen doen is uiterst bitter als je bedenkt hoeveel geld het Rijk momenteel verkwanselt aan onzinnige Fieldlab-experimenten.’

De SP Den Haag maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen die hun baan kwijtraken. In 2020 steeg het budget dat aan de bijstand wordt uitgegeven al met 2,5%, in plaats van de daling waar het college op inzette. Arp: ‘We zien nu dat met name veel jongeren de bijstand instromen. Zij zijn afhankelijk van flexibele banen met onzekere contracten en zijn als eerste op straat komen te staan. Tegelijkertijd zien we dat het gemeentebestuur geld moet bijleggen voor de bijstandsuitkeringen. Dit is onacceptabel. Het Rijk zal over de brug moeten komen.’

De kwalijke rol van het Rijk is volgens de SP de rode draad door de programmarekening. Het Rijk legt al te weinig bij voor de jeugdzorg, hier komen de bijstandsuitkeringen en de te lage bijdrage uit het gemeentefonds bij. Dit laatste is de grootste inkomstenbron van gemeenten. De nieuwe rekenmethode voor het gemeentefonds lijkt voor Den Haag dramatisch uit te zullen pakken. Het tekort op de zorg zal ten slotte ook nog meer stijgen. Door corona is veel zorg uitgesteld en is er ook een toename van GGZ problematiek. Ook hier geeft het Rijk niet thuis. Arp: ‘Het college wil druk uitoefenen op het Rijk om voor al deze noden voldoende gecompenseerd te worden. Maar let wel: verschillende regeringspartijen zitten ook in Den Haag in het college. Voor een eerlijke politiek valt er volgend jaar dus wat te kiezen.’

U bent hier