h

SP Den Haag verkiest nieuw bestuur

8 juni 2021

SP Den Haag verkiest nieuw bestuur

Foto: Joshua Versijde

Op maandag 10 mei is er tijdens een algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen van de SP Den Haag. Bastiaan Meijer is tijdens deze vergadering gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt Inge van de Vooren op, zij is verkozen tot algemeen bestuurslid en penningmeester. Sander van Huffelen is gekozen tot organisatiesecretaris, hij volgt Rick Hoefsloot op die is verkozen als algemeen bestuurslid. Ook Martijn Bax is verkozen als nieuw algemeen bestuurslid.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Debbie van Dijk, zij heeft het bestuur moeten verlaten vanwege een verhuizing. Debbie heeft zich jarenlang ingezet voor de SP Den Haag. Eerst als actief lid bij de jongeren, later ook in het bestuur. We bedanken haar voor al haar werk en wensen haar veel geluk in haar nieuwe woonplaats.

Het nieuwe bestuur is voor twee jaar gekozen. Het komende jaar zal in het teken staan van de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen en onze acties. Het nieuwe bestuur hoopt dat u snel aansluit tijdens een bijeenkomst, vergadering of actie!


U bent hier