h

Eerste reactie begroting: Daadkracht college ver te zoeken

9 september 2021

Eerste reactie begroting: Daadkracht college ver te zoeken

Foto: SP

De vandaag verschenen begroting voor 2022-2025 laat zien dat we meer dan ooit een activistisch gemeentebestuur nodig hebben. Er worden geen echte keuzes gemaakt en beslissingen worden over de verkiezingen heen getild. Het nieuwe college krijgt de taak om in 2023 jaarlijks 19 miljoen te bezuinigen. Tegelijkertijd dreigt de gemeente juist minder geld te krijgen van het Rijk. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘Het Rijk moet over de brug komen. Ons stadsbestuur bestaat voor een deel uit partijen die ook in de demissionaire regering zitten. Het is tijd dat de wethouders hun tanden laten zien.’

Het lijkt er dus op dat niet alleen in de landelijke politiek, maar nu ook in het IJspaleis de daadkracht ver te zoeken is. Ondertussen zuchten wijken als Laak en Transvaal dankzij profiterende huisjesmelkers onder overbewoning en neemt het afvalprobleem in de volkswijken steeds extremere vormen aan. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘We kunnen niet langer wachten totdat de handhaving wordt opgeschroefd. Deze problemen vragen om duidelijke keuzes. Het is niet uit te leggen dat het college zich inspant om de Tour de France naar Den Haag te halen en miljoenen heeft gereserveerd voor het prestigeproject Campus Den Haag, terwijl bewoners van volkswijken letterlijk in de rommel worden achtergelaten.’

Opvallend is verder dat er ruim 3 miljoen euro wordt uitgetrokken om bewoners te betrekken bij bouwplannen. Het lijkt een mooi gebaar, maar de afgelopen jaren zijn dit soort projecten vaak een wassen neus gebleken. Arp: ‘Belangrijke beslissingen, zoals de sloop van woningen, waren al grotendeels voorgekookt. Wat de SP betreft mag het niet zo zijn dat deze miljoenen worden verkwanseld aan glimmende brochures zonder bewoners echt inspraak te geven.’

Grote zorgen maakt de SP zich verder over de stijging van het aantal daklozen en zwerfjongeren. Daarom moet er vaart worden gemaakt met de realisering van de permanente winteropvang. Er moeten daarnaast meer woningen worden ontwikkeld en gereserveerd voor deze slachtoffers van de wooncrisis, zodat er ook weer plek vrijkomt in de overvolle daklozenopvang. Wat de SP betreft gebeurt dit bij voorkeur in de wijken waar relatief weinig mensen wonen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Arp: ‘Het is belangrijk dat alle wijken hun eerlijke deel gaan bijdragen in de strijd tegen woningnood. In Zuidwest zien we nu rigoureuze sloop-nieuwbouwplannen die over de hoofden van mensen heen zijn gemaakt, terwijl rijkere wijken grotendeels met rust worden gelaten.’

Maar de SP ziet ook positieve ontwikkelingen in de begroting. Zo is Arp blij met het geld dat wordt uitgetrokken om bezwaarprocedures sneller af te handelen. De SP heeft er eerder al met een aangenomen motie op aangedrongen dat inwoners van Den Haag sneller hun recht moeten kunnen halen. ‘Het feit dat mensen soms ruim een jaar hierop moeten wachten is immers een stad van Vrede en Recht onwaardig’, aldus Arp.

Reactie toevoegen

U bent hier