h

Geen linkse aanhangwagen van een rechts college

4 april 2022

Geen linkse aanhangwagen van een rechts college

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 heeft de SP in Den Haag haar  zetel in de gemeenteraad behouden. De afgelopen jaren heeft de SP laten zien met één zetel stevig oppositie te kunnen voeren: zo wisten we onder andere een ambitieus actieplan tegen energiearmoede en voorstellen voor meer sociale huurwoningen door de raad te krijgen. Ook brachten we de verhalen van de straat naar de raad, door met mensen in actie te komen.

Tegelijkertijd zijn wij niet naïef over onze invloed tijdens de aankomende coalitieonderhandelingen. Het ligt voor de hand dat de grotere partijen als eerste aan zet zijn om zich uit te spreken over hun voorkeuren. Bovendien staat ons verkiezingsprogramma ‘Haal de bezem door het IJspaleis’ voor radicaal andere keuzes. De SP wil de zeggenschap van huurders vergroten, de marktwerking uit de zorg slopen, een klimaatbeleid waarbij mensen met lage inkomens niet de rekening gepresenteerd krijgen maar juist mee kunnen profiteren en een einde maken aan het wantrouwen van de overheid in de richting van kwetsbare inwoners. Het zal niet makkelijk zijn om deze idealen als kleine fractie te verwezenlijken in een coalitieonderhandeling, zeker als er rechtse partijen aan tafel zitten. Inmiddels is duidelijk dat een coalitie met de grootste partij Hart voor Den Haag / Groep de Mos hoogstwaarschijnlijk een rechtse coalitie zal zijn. Meerdere linkse of progressieve partijen hebben deelname aan een coalitie met Hart voor Den Haag uitgesloten. De SP voelt er niets voor om haar principes te verloochenen door een linkse aanhangwagen te zijn van een rechts college.

Hoewel de SP en Hart voor Den Haag op punten prima kunnen samenwerken en wij deze partij niet uit principe uitsluiten, zien wij ook grote verschillen. Zo waren de invoering van de stigmatiserende en discriminerende Rotterdamwet en het niet langer toelaten van statushouders in Den Haag belangrijke speerpunten in de verkiezingscampagne van Hart voor Den Haag. Het uitsluiten van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld of door wat voor omstandigheden dan ook geen betaald werk hebben staat haaks op onze kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De financiële keuzes die Hart voor Den Haag in haar verkiezingsprogramma maakt, zoals het bezuinigen van 125 miljoen op de begeleiding van mensen met een bijstandsuitkering naar werk om meer geld vrij te kunnen maken voor citymarketing en lobbyisten, staan eveneens lijnrecht tegenover de keuzes die wij als SP zouden maken.

De Haagse SP-fractie zal tijdens het gesprek met de informateurs op 4 april daarom uitspreken dat zij slechts één mogelijke coalitie ziet waarin zij als eenpitter in de raad haar idealen kan verwezenlijken. Dat is een coalitie die echt werk wil maken van het bestrijden van de wooncrisis, het herstellen van de solidariteit en de strijd voor klimaatrechtvaardigheid. De verkiezingsuitslag laat zien dat ook een coalitie met enkel links-progressieve partijen tot de mogelijkheden behoort. Wij verwachten van partijen als de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, die campagne hebben gevoerd met een uitgesproken links verkiezingsprogramma, dat zij zich in de verkennende gesprekken ook hard zullen maken voor zo’n coalitie met linkse lef. Nu veel mensen hun rekeningen zien stijgen en door de bodem dreigen te zakken is een college dat de verschillen in onze stad wil verkleinen in plaats van vergroten harder nodig dan ooit.

De Haagse SP fractie

Reactie toevoegen

U bent hier