h

Succes: minimaal 14 euro voor alle mensen die voor de gemeente werken

1 juli 2022

Succes: minimaal 14 euro voor alle mensen die voor de gemeente werken

Foto: kim van sprundel

Door een aangenomen motie van de SP in de raad van 30 juni zal het minimumloon van 14 euro per uur ook toegepast worden bij aanbestedingen, waardoor personeel dat werk in opdracht van de gemeente uitvoert in de toekomst ook dit minimumloon zal krijgen. Het college zal voor het eind van het jaar met een plan komen waarin staat hoe zij dit gaan afdwingen of stimuleren bij aanbestedingen. Ook zal de gemeente Den Haag hierin optrekken met anderen gemeenten die dit ook toepassen, zoals Utrecht en Heerlen.

 

SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘Ook ingehuurde medewerkers die cruciaal werk doen voor onze stad en inwoners – denk aan thuiszorgmedewerkers, bestuurders van de taxibus en vuilophalers – verdienen een leefbaar loon. Gemeenten als Utrecht en Heerlen hebben al stappen gezet om dit te regelen. Ik ben blij dat ook de gemeente Den Haag hierin voorop wil gaan lopen.’ De motie werd mede ingediend door de PvdA, Haagse Stadspartij, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag en DENK.

Een lange tijd bleef het college bleef volhouden dat het niet mogelijk is om een minimumloon van 14 euro per uur als voorwaarde te stellen bij aanbestedingen. De indieners van de motie wijzen er echter op dat er binnen standaard cao’s vaak ruimte is voor bedrijven om hun personeel hoger in te schalen, zodat het startloon minimaal 14 euro bedraagt.

Voor ambtenaren die in dienst zijn van de gemeente geldt sinds dit jaar een minimumloon van 14 euro. Dit is het resultaat van de #Voor14 campagne, een initiatief van de vakbond. Twee jaar geleden drong de raad er al bij het college met een motie op aan om bij het kabinet te pleiten voor een algehele verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Nadat het minimumloon voor gemeenteambtenaren vanaf begin dit jaar is verhoogd naar 14 euro, zullen de lonen voor medewerkers die in opdracht van de gemeente werken dankzij de aangenomen motie hopelijk snel volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier