h

Vrijheid terug voor scootmobiel-gebruiker

8 juli 2022

Vrijheid terug voor scootmobiel-gebruiker

Foto: janet ramesar

Mensen die een scootmobiel krijgen van de gemeente worden voortaan niet meer verplicht om in de ‘slakkenstand’ te gaan. Een voorstel hiertoe van de SP werd de tijdens de raadsvergadering van 7 juli aangenomen. In 2020 startte de gemeente een proef waarbij enkel langzame scootmobielen die maximaal 8 kilometer per uur kunnen worden afgegeven. Deze proef leidde tot kritiek van Stichting Voorall, belangenbehartiger van Hagenaars met een beperking, die de gemeente adviseerde om maatwerk toe te passen bij de toewijzing van 8km of 16km scootmobielen. Uit de reactie op vragen van de SP bleek echter dat wethouder zorg Kavita Parbhudayal (VVD) niet van plan was om dit advies over te nemen.

Omdat het college niet wilde luisteren kwamen scootmobiel-gebruikers in actie. Zo’n 20 scootmobiel-gebruikers kwamen voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 juli naar het stadhuis om hun onvrede te uiten. Een paar van hen heeft ook ingesproken over wat het beleid van de gemeente voor hen zou betekenen, namelijk verlies van autonomie.

Tijdens diezelfde raadsvergadering diende de SP een motie in om het advies van Voorall alsnog op te volgen en maatwerk toe te passen bij de toewijzing van een 8km of 16km scootmobiel. De signalen uit de stad waren zo sterk dat wethouder Parbhudayal er niet meer omheen kon en het oordeel over de motie aan de raad overliet. De raad stemde met een grote meerderheid voor het SP-voorstel. Lesley Arp, fractievoorzitter SP Den Haag: ‘Het is belangrijk dat scootmobiel-gebruikers niet worden beperkt in hun vrijheid en dat hun wereld niet wordt ingeperkt door maatregelen vanuit de gemeente. Ik ben blij dat de raad gehoor heeft gegeven aan hun wensen en zorgen.’

Voorall wees er eind 2021 al op dat het verlagen van de snelheid van scootmobielen naar 8km per uur op gespannen voet staat met de wet- en regelgeving en de gemeentelijke beleidsuitgangspunten. De gemeente wilde de proef met 8km scootmobielen echter toch doorzetten, omdat deze volgens haar zou bijdragen aan een kostenbesparing en meer verkeersveiligheid. Voorall wijst er echter op dat het maken van lange ritten met een 8km scootmobiel juist tot extra onderhoudskosten zou kunnen leiden. Daarnaast zijn scootmobiel-gebruikers volgens Voorall juist extra kwetsbaar op het fietspad als zij maximaal 8 kilometer per uur kunnen rijden.

Het aangenomen voorstel van de SP voorziet ook in betere rij-instructies en betere informatievoorzieningen voor scootmobiel-gebruikers, als het gaat over snelheidslimieten en het rijden op stoepen en in winkelgebieden.

Reactie toevoegen

U bent hier