h

Inwoner krijgt in ruil voor hogere lasten een opgewarmd prakje

16 september 2022

Inwoner krijgt in ruil voor hogere lasten een opgewarmd prakje

Foto: SP

Zes maanden na de verkiezingen is het coalitieakkoord van D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA gepresenteerd. De titel ‘Voor een stad die tegen een stootje kan’ is volgens SP-fractievoorzitter Lesley Arp veelzeggend: ‘Het lijkt erop dat onze inwoners hun borst nat mogen maken. Door de koopkrachtcrisis hebben velen van hen al een flinke dreun gehad. In deze toch al zware tijden worden ze nu geconfronteerd met extra kosten, maar de plannen van deze coalitie zijn vooral meer van hetzelfde. Het is een opgewarmd prakje, gepresenteerd door dezelfde poppetjes die een stoelendans hebben gedaan.’ 

Juist nu de energierekeningen de pan uit rijzen, is het versneld isoleren van tochtige woningen van levensbelang. De nieuwe coalitie maakt mooie sier met de ambitie het versneld isoleren van 10.000 woningen, maar dat zijn loze woorden zolang het geld hiervoor ontbreekt. Als het gaat om het aanpakken van de allerslechtste woningen (energielabels E, F en G) kijkt het nieuwe college vooral naar Rijksbeleid en een deadline van 2030: wat de Haagse SP betreft is dit veel te laat. Arp: ‘De raad heeft eind vorig jaar met bijna unanieme steun het Actieplan Energiearmoede van de SP aangenomen, maar het lijkt wel alsof dit plan vervolgens door de papierversnipperaar is gehaald. Dit is niet uit te leggen aan bewoners die zich blauw betalen omdat ze in een tochtige woning met enkelglas zitten.’ 

Ook vindt de SP het onbegrijpelijk dat kosten van autogebruik en -bezit worden verhoogd, zogenaamd met motief om mensen uit de auto te krijgen, maar er niets wordt gedaan om het openbaar vervoer betaalbaar te maken. Arp: ‘Mensen hebben recht op betaalbaar vervoer. Als je de auto duurder maakt, dan zijn maatregelen zoals gratis ov voor kinderen of een lager instaptarief voor het ov niet meer dan rechtvaardig.’ 

De grootste zorgen maakt de SP zich om alweer een nieuwe bezuinigingsronde op de zorg die in dit coalitieakkoord is aangekondigd. In de praktijk komt het erop neer dat er gedurende de hele college periode 12 miljoen euro bezuinigd gaat worden op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Maar hoe dat precies gaat gebeuren wordt niet duidelijk uit het akkoord. ‘We zien nu al dat de zorg piept en kraakt en zorgverleners op hun tandvlees lopen. Het college kan niet deze donkere wolk boven kwetsbare inwoners laten hangen zonder duidelijk te maken wat de gevolgen voor hen zullen zijn’, aldus Arp. Wat de SP betreft heeft het nieuwe college dus nog een hoop uit te leggen. 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier