h

Inbreng SP begroting

22 december 2022

Inbreng SP begroting

Foto: SP

Twee dagen lang debatteren we over het huishoudboekje van de gemeente. Wetende dat steeds meer inwoners van de stad aan het einde van hun geld nog een stuk maand over houden. Deze week sprak ik zelfs gemeenteambtenaren die zien dat collega’s op het punt staan om aan te kloppen bij de voedselbank. Laat het even tot je doordringen: mensen die door weer en wind het uithangbord zijn van de overheid, die diezelfde overheid in de kou laat staan. Wat voor land zijn we dan geworden?

Wat de SP verwacht is dat het college zich maximaal inzet om mensen uit de wind te houden. En voorzitter, dat verenigt zich niet met de realiteit dat miljoenen aan zorggeld, waaronder geld voor de bestrijding van dakloosheid, op de plank blijft liggen. Daarom steun voor het amendement van collega Klokkenburg.

De SP verwacht ook van het college dat mensen die het moeilijk hebben niet een bureaucratisch oerwoud in worden gestuurd. Dat we ze niet afpoeieren met een boodschap als: klop maar aan bij het loket bijzondere bijstand. Want nog te vaak zien we dat systeemfalen wordt opgelost met maatwerk. Waarbij alleen de mensen met uithoudingsvermogen, die nog niet compleet murw zijn gebeukt, hun recht halen. Wat de SP betreft moeten we systeemfalen juist oplossen met systeemverandering. Dat we als overheid niet alleen pleisters plakken, maar ook keihard bevochte rechten gaan in ere gaan herstellen. Zoals het recht op een woning, het recht op warmte en het recht op een loon dat je in staat stelt om de leven in plaats van overleven. Want als we daar nu niet pal voor gaan staan, wanneer dan wel?

De SP dient vandaag verschillende voorstellen in voor meer zeggenschap en zekerheid voor onze inwoners. Niet alleen de gemeente heeft daar een belangrijke rol in, maar ook onze woningcorporaties. Onze volkshuisvesting en energievoorziening zijn basisbehoeften en inwoners moeten hierover mee kunnen beslissen. Zeker nu we aan de vooravond zitten van een enorme verduurzamingsopgave en veel buurten op de schop gaan.

De SP diende hierbij de volgende moties in:

- gratis OV voor kinderen tot 12 jaar en AOW-gerechtigden

- Stel concrete doelen voor huisvesting arbeidsmigranten

- Versnel verduurzaming sociale woningvoorraad

- Versterk zeggenschap corporatiehuurders (aangenomen)

- Geen werkakkoorden zonder leefbaar loon (aangenomen)

- Zet een boom op met de woningcorporaties (aangenomen)

- Energiecoöperaties op de daken van sociale huurwoningen (aangenomen)

- Steun minima met huisdieren (aangenomen) 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier