h

Spreektekst Lesley Arp extra raad 11 mei ivm uitspraak Richard de Mos

15 mei 2023

Spreektekst Lesley Arp extra raad 11 mei ivm uitspraak Richard de Mos

Foto: SP

 

Donderdag 11 mei 2023 stond er een extra gemeenteraadsverkiezing op de agenda. Deze extra raad was aangevraagd door Hart voor Den Haag vanwege de uitspraak in de rechtzaak van Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Hieronder kan je de volledige inbreng van ons raadslid Lesley Arp lezen. 

 

Voorzitter,

Al ruim 3,5 jaar wordt het Haagse stadsbestuur gegijzeld door de strafzaak tegen voormalig wethouders De Mos en Guernaoui. Een proces met grote gevolgen voor de levens van de direct betrokkenen, maar ook voor onze lokale democratie. Het gevolg was onder andere een tergend lange onderhandeling na de verkiezingen van vorig jaar. Maar ook lijkt het er steeds meer op dat de bijnaam IJspaleis een diepere betekenis heeft gekregen dan enkel de kleur van dit gebouw. In debatten voeren niet zelden de persoonlijke tegenstellingen de boventoon in plaats van de politieke. Soms lijkt het alsof we samen onder hoogspanning de stad besturen.

En voorzitter, terwijl het er twee weken geleden even op leek dat collega’s De Mos en Guernaoui dit hoofdstuk eindelijk af konden sluiten, blijkt nu dat het OM hen nog langer in het duister wil laten tasten. Maar toch is wat de SP betreft doen alsof er de afgelopen weken niets is gebeurd geen optie. Er is immers een reden waarom het huidige college op haar plek zit en de grootste partij daar geen onderdeel van uitmaakt. Het feit dat er nog geen uitspraak van de rechter lag was voor verschillende partijen de belangrijkste motivatie om Hart voor Den Haag buiten de deur te houden. En nu er een uiterst stellige uitspraak ligt, is het niet meer dan logisch dat mensen in de stad zich afvragen: wat nu?

Uit de lage opkomstcijfers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat veel inwoners van Den Haag een grote afstand voelen tot de lokale politiek. Voor de SP staat niet de vraag centraal welke poppetjes er op het pluche horen te zitten, maar hoe we er samen voor zorgen dat niet nog meer mensen hun vertrouwen in de politiek verliezen. Daarvoor is nodig dat partijen in de raad duidelijk maken hoe zij samenwerking met de grootste partij zien nu er een volledige vrijspraak ligt. Geef de kiezers de openheid die zij verdienen.

Vanwege de gespannen verhoudingen in ons stadsbestuur zou het wat de SP betreft daarom goed zijn als een onafhankelijk verkenner of adviseur zijn of haar licht laat schijnen op de ontstane situatie. En als uit die onafhankelijke verkenning zou blijken dat het college toch in de huidige bezetting door wil gaan, laten we dan op zijn minst kijken hoe er op een andere manier een brug kan worden geslagen naar Hart voor Den Haag en de oppositie in het algemeen. Bijvoorbeeld door elkaar wat meer te gunnen in de raad. In deze unieke situatie zouden machtspolitiek en de meerderheid versus de minderheid niet de boventoon moeten voeren. Want bij de ruim 30.000 kiezers van Hart voor Den Haag heerst sinds twee weken waarschijnlijk nog meer onbegrip over het feit dat hun stem niet is vertegenwoordigd in het college. Dit gegeven simpelweg negeren zou de kloof tussen het stadhuis en de stad enkel groter maken. Daarom steunt de SP de motie van de Partij voor de Dieren die verzoekt een onafhankelijk adviseur aan te stellen, die zich kan buigen over de ontstane situatie.

Voorzitter, na dit pleidooi voor openheid is het natuurlijk niet meer dan logisch dat ik ook nog even stilsta bij wat de SP vindt van de uitspraak en de ontstane situatie. Bij de verkenning van de heren Oplaat en Boogaard in opdracht van Hart voor Den Haag heeft mijn fractie een statement uitgebracht waarin een aantal inhoudelijke punten zijn benoemd waarin de kernwaarden van de SP botsen met de visie van Hart voor Den Haag en de rechterflank van de raad in het algemeen. Die punten hebben voor mijn fractie niets aan relevantie ingeboet.

En hoewel de SP het lovenswaardig vindt als raadsleden met hun poten in de klei staan en ook wij wel eens in de bres springen voor ondernemers die in de knel komen, verandert de uitspraak van de rechter niets aan onze visie op sponsoring van politieke partijen. Wij vinden dit simpelweg een onwenselijk fenomeen. Voor de SP is politiek in de raad en op straat een middel om tot een eerlijkere verdeling van kennis, inkomen en macht te komen. Door de bezittende klasse een eersterangs stoeltje in de politieke arena te gunnen, door harder voor hen te lopen, worden scheve machtsverhoudingen juist enkel versterkt. Of het nou om de Unilevers van deze wereld gaat of om de belangen van de lokale vastgoedbobo: het is wat mijn fractie betreft één pot nat.

Ten slotte nog iets anders dat mijn fractie een onwenselijk fenomeen vindt. Het betreft iets dat meermaals aan de orde is gekomen in de strafzaak: namelijk dat er in het college van 2018 een sfeer heerste waarin het blijkbaar normaal was dat wethouders hun medebestuurders persoonlijk onder druk zetten om resultaten te boeken. Het is politiek op zijn lelijkst en het teken van een verrotte cultuur. Niet omdat we elkaar allemaal met fluwelen handschoentjes zouden moeten behandelen, maar omdat het aantoont dat persoonlijke ambities en scoringsdrift belangrijker zijn geworden dan een gemeenschappelijke visie waar onze stad heen moet. Zo’n cultuur kent in onze ogen enkel verliezers. Ik hoop dat de partijen die in 2018 met Hart voor Den Haag in het college zijn gestapt dit ook geen normale gang van zaken vinden en bij zichzelf te rade zullen gaan hoe deze cultuur heeft kunnen ontstaan. Want hoewel er eindelijk een uitspraak ligt van de rechter en het mijn wens is dat collega’s De Mos en Guernaoui dit hoofdstuk binnenkort definitief kunnen afsluiten, heeft de reputatie van ons stadsbestuur flinke deuken opgelopen. Het is tijd om in het belang van de stad te werken aan herstel. Het aanstellen van een onafhankelijk verkenner zou wat onze fractie betreft een mooi begin zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier