h

Gesprekken over coalitie met Hart voor Den Haag niet gelukt

18 augustus 2023

Gesprekken over coalitie met Hart voor Den Haag niet gelukt

De fracties van de SP en de Partij voor de Dieren zijn deze week, op advies van verkenner Arie Slob, oriënterende gesprekken aangegaan over de kansen om een coalitie te vormen van Hart voor Den Haag, de VVD, PvdD, DENK, SP en CU/SGP. Nadat de meest logische opties voor een coalitie waren weggevallen, waren deze partijen bereid om over deze variant het gesprek aan te gaan. 

Deze gesprekken waren nog niet afgerond. Zo waren er nog inhoudelijke verschillen te overbruggen over de keuzes die partijen de komende jaren willen maken voor onze stad en inwoners. 

Voordat wij deze gesprekken aangingen was al helder dat het hoger beroep van het OM tegen Richard de Mos en Rachid Guernaoui en de mogelijke gevolgen hiervan voor de stabiliteit van een college en het aanzien van het stadsbestuur een belangrijk onderwerp van gesprek zou worden. De heldere vrijspraak was reden voor het aangaan van deze gesprekken, maar dat betekent niet dat een nieuw college met Richard de Mos en Rachid Guernaoui zich niet tot het hoger beroep had te verhouden. Dit blijkt uit de verslagen van de gesprekken die eerder door Slob met fracties zijn gevoerd. De gesprekken over dit thema waren nog gaande.

Hart voor Den Haag heeft te kennen gegeven dat alleen onherroepelijke veroordeling voor hun tot terugtreden van Richard de Mos en Rachid Guernaoui zou leiden. Bij een eventuele veroordeling in hoger beroep, zou dus niet worden teruggetreden. Het is voor onze fracties onbespreekbaar dat wethouders die veroordeeld worden in hoger beroep – ook al is er nog geen onherroepelijke uitspraak – in functie zouden kunnen blijven.

Over de wijze waarop er zou worden omgegaan met het hoger beroep was inmiddels een indringend gesprek gestart. Daarbij is duidelijk gemaakt dat dit thema bepalend zou zijn voor het verdere verloop van het proces. Daar komt bij dat, terwijl de gesprekken hierover nog plaatsvonden, Hart voor Den Haag de keuze heeft gemaakt hun enige gewenste uitkomst in deze gesprekken op sociale media kenbaar te maken. Hiermee heeft Hart voor Den Haag het vertrouwen in een goede uitkomst van de gesprekkenronde weggenomen. Hierdoor zijn we tot de conclusie gekomen dat, hoewel er ook nog belangrijke inhoudelijke verschillen moesten worden besproken, het voortzetten van de oriënterende gesprekken geen zin meer heeft.

Reactie toevoegen

U bent hier