h

Brief SP-fractie aan onderhandelende partijen

11 september 2023

Brief SP-fractie aan onderhandelende partijen

Foto: SP Den Haag

De onderhandelende partijen (D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK) hebben alle oppositiepartijen gevraagd om thema's en punten mee te geven voor een nieuw coalitieakkoord. Lees hier de inbreng van de Haagse SP-fractie:

 

Beste onderhandelaars

Om met de deur in huis te vallen: na maandenlange onduidelijkheid is het goed dat er eindelijk serieuze gesprekken worden gevoerd over een mogelijke coalitie. Niemand in onze stad heeft iets aan voortdurend politiek geruzie en besluiteloosheid. Dit neemt niet weg dat de coalitie die nu wordt onderzocht volgens de SP-fractie onlogisch is. Toen D66 kort na de verkiezingen de leiding kreeg over de coalitieonderhandelingen, koos zij voor een coalitie met de VVD en niet voor links. Het feit dat er nu een centrumlinkse coalitie wordt onderzocht is puur het gevolg van een politieke crisis die ontstond na de vrijspraak van oud-wethouders De Mos en Guernaoui.  

Deze volstrekte willekeur zal ongetwijfeld bij een hoop inwoners van onze stad – vooral de vele Hart voor Den Haag-stemmers – op onbegrip stuiten. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor deze mogelijke coalitie: om dichterbij de mensen te staan, om vaker in de wijken te komen waar veel bewoners zich vergeten en genegeerd voelen, om belangrijke beslissingen niet alleen voor maar met de mensen te nemen en ook de bescheidenheid te hebben om keuzes bij te stellen als blijkt dat deze niet worden gedragen door de stad.  

Tegelijkertijd hebben veel inwoners van onze stad het ontzettend moeilijk. Veel mensen dreigen door de bodem te zakken of zitten al diep in de ellende, door de gestegen kosten van het dagelijks leven. Deze problemen vragen natuurlijk ook om radicaal andere keuzes in ‘het andere Den Haag’, maar aan jullie is de kans om het leed van deze mensen te verzachten door met nieuwe plannen te komen. De SP zou graag zien dat de volgende punten worden verwezenlijkt in een nieuw coalitieakkoord

Uitbreiding regelingen Ooievaarspas 

Wat de SP betreft krijgen voortaan mensen die tot 150% van de bijstandsnorm verdienen een Ooievaarspas. Hiermee kunnen we het leed verzachten van gezinnen en kinderen die niet mee kunnen doen in onze samenleving door de gestegen kosten van het dagelijks leven. 

Gratis ov voor kinderen 

Door deze termijn een proef te starten met gratis ov voor kinderen tot en met 11 jaar (met begeleiding van een volwassene) steunen we niet alleen inwoners die het financieel zwaar hebben: we verleiden ook ouders / begeleiders om vaker te kiezen voor schoon vervoer.  

Versnellen vervanging enkelglas 

Woningcorporaties hebben de plicht om voor 2028 te verduurzamen. Tegelijkertijd trekken vele huurders – bijvoorbeeld in de Jacob Catsstraat en Aaltje Noorderwierstraat – al tijden aan de bel over hun tochtige woningen en hoge energiekosten. Enkelglas is simpelweg niet meer van deze tijd en moet zo snel mogelijk worden vervangen. De gemeente moet plannen maken om corporaties te helpen met de versnelde vervanging van enkelglas en tegelijkertijd strenge afspraken hierover maken. Worden afspraken en deadlines niet gehaald, dan moeten huurders financieel worden gecompenseerd. 

Meer aandacht voor kwetsbare wijken 

Het is belangrijk dat inwoners van alle wijken van Den Haag zich gezien en gehoord voelen. Als je naar de staat van de buitenruimte in sommige wijken kijkt is het niet gek dat sommige mensen zich vergeten en genegeerd voelen. Het aanpassen van het volslagen ouderwetse onderscheid tussen Hofstad- en Residentiekwaliteit, waarbij gebieden zoals de internationale zone extra aandacht krijgen, zou een mooie stap zijn in de richting van een meer gelijkwaardige behandeling van onze wijken. 

Minder marktwerking in de zorg 

Het zou wat ons betreft niet meer dan logisch zijn dat een centrumlinkse coalitie stappen zet om de marktwerking in de zorg terug te dringen en de behoeften van hen die zorg nodig hebben op 1 te zetten. Medewerkers in de zorg – die nu helaas te vaak afhaken door hoge werkdruk en lage lonen – verdienen zeggenschap over hun werk en een leefbaar loon. Idealiter zouden wij zien dat de huishoudelijke verzorging onder één stichting zonder winstoogmerk komt te vallen, waar de gemeente directe invloed op kan uitoefenen. Alternatieven zijn het afsluiten van contracten met zo min mogelijk zorgaanbieders, die niet met elkaar concurreren, of het aangaan van subsidierelaties in plaats van aanbesteding.  

Een minder wantrouwende overheid 

Om het vertrouwen in de overheid te herstellen, moeten we inwoners die onze hulp nodig hebben niet langer met wantrouwen behandelen. Wat de SP betreft stoppen we bijvoorbeeld met het uitvoeren van de kostendelersnorm in de bijstand. Ook schrappen we de verplichte zoekperiode van vier weken voor jongeren die een uitkering aanvragen. Door deze onnodige regels aan banden te leggen zorgen we dat de problemen van kwetsbare inwoners niet verergeren (denk aan schulden en dakloosheid). 

Proceskostenfonds voor huurders 

Huurders die afhankelijk zijn van de markt zijn kwetsbaar voor uitbuiting. Dit geldt zeker voor arbeidsmigranten en (internationale) studenten. Al jaren dringt de SP aan op een proceskostenfonds voor gedupeerde huurders. Zodat zij bijvoorbeeld de handen ineen kunnen slaan als een foute huisbaas hen dwingt om onwettige kosten te betalen. Zo kunnen we de positie van huurders versterken en profiterende verhuurders aanpakken. 

Gerechtigheid voor woonwagenbewoners 

Wij weten dat het college eindelijk stappen zet met de verplaatsing van de woonwagenlocatie Energiestraat, die onleefbaar is. Uiteraard hopen wij op een snelle en goede uitkomst. Tegelijkertijd willen we de onderhandelende partijen wijzen op hun verantwoordelijkheid om ook perspectief te bieden op de uitbreiding van het aantal woonwagenplekken. Het ‘uitsterfbeleid’ voor woonwagens dat in het verleden is gevoerd is een schandvlek voor de stad van Vrede en Recht: mensenrechtenorganisaties hebben hier veelvuldig op gewezen. Het is daarom tijd om recht te doen aan deze groep inwoners van onze stad.   

 

Het zal geen verrassing zijn dat ons werkelijke wensenlijstje vele malen groter is: dat blijkt alleen al uit ons verkiezingsprogramma en de vele voorstellen die we de afgelopen jaren hebben gedaan in de gemeenteraad. We hebben ons beperkt tot bovenstaande punten, waar het college de komende twee jaar mee aan de slag zou kunnen. Het is wat ons betreft simpelweg een kwestie van rechtvaardige keuzes maken. Rest ons niet anders dan jullie veel wijsheid te wensen. We zien de uitkomsten van de onderhandelingen met veel belangstelling tegemoet en zullen deze vanzelfsprekend op de inhoud beoordelen. 

 

Groeten, 

De Haagse SP gemeenteraadsfractie 

 

Lesley Arp 
Janet Ramesar 
Tijmen van Wijngaarden 

Reactie toevoegen

U bent hier