h

Eerste reactie SP op nieuw coalitieakkoord

2 oktober 2023

Eerste reactie SP op nieuw coalitieakkoord

Foto: SP

Vandaag presenteerden D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK een nieuw coalitieakkoord. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘Het is goed dat de stad nu eindelijk duidelijkheid heeft. Tegelijkertijd blijft het een onnavolgbare gang van zaken dat de vrijspraak van De Mos en Guernaoui en de coalitiecrisis die daarop volgde uiteindelijk tot dit college heeft geleid. Bij een deel van de stad zal dit op een hoop onbegrip stuiten. Dit nieuwe college krijgt hierdoor een zware taak: het wantrouwen in de stad wegnemen en dichterbij de bewoners staan.’

 

Veel SP-voorstellen overgenomen

Tegelijkertijd is de SP blij dat het nieuwe college kiest voor een socialere koers. Oppositiepartijen kregen vooraf de gelegenheid om punten die zij belangrijk vinden door te geven aan de onderhandelende partijen. Arp: ‘Het is goed dat het nieuwe college met een aantal van deze punten aan de slag gaat. Zo wilde het huidige college enkel tijdelijk geld stoppen in de bestrijding van armoede, maar wordt onder het nieuwe college eindelijk het bereik van de Ooievaarspas uitgebreid. Hier dringen wij als SP al jaren op aan.’
Een ander punt uit de oproep van de SP waar het nieuwe college mee aan de slag gaat is een proef met gratis ov voor kinderen tot en met 11 jaar. 

Ook bevat het coalitieakkoord plannen waar de SP in het verleden voorstellen over heeft ingediend. Denk bijvoorbeeld aan een gemeentelijke regeling voor minima met huisdieren en een proceskostenfonds voor huurders die conflicten hebben met hun huisbaas. Ook wil het college het verschil in onderhoud van de buitenruimte tussen wijken tegen het licht houden: iets waar de SP al lange tijd op aandringt. Daarnaast lijkt het college eindelijk de urgentie in te zien van de uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen en de verplaatsing van locatie Energiestraat, waar bewoners overlast ervaren. Arp: ‘Het is mooi dat het nieuwe college eindelijk met deze voorstellen aan de slag gaat, al blijft het gek dat daar eerst een coalitiecrisis voor nodig was.’

SP zal college blijven aanjagen

Tegelijkertijd gaat het nieuwe college in veel opzichten door op de oude voet. Arp: ‘Als het gaat om het slopen van de marktwerking uit de zorg en het vergroten van het aandeel betaalbare woningen zijn de plannen erg onduidelijk en zullen we het college blijven aanjagen. Het is een raadsel dat een college met zoveel linkse partijen niet gewoon inzet op een hoger percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouw dan 30 procent, terwijl andere grote steden dit wel al doen.’ 

Het nieuwe college heeft slechts twee jaar om haar plannen te verwezenlijken. Wat de SP betreft moet het nieuwe college ervoor waken dat het betrekken van bewoners bij ingrijpende plannen hierdoor wordt afgeraffeld. Arp: ‘Dit geldt bijvoorbeeld voor de plannen voor het uitbreiden van de zero-emissiezone. Bewoners en ondernemers verdienen duidelijkheid over wat hen te wachten staat en op welke wijze de gemeente hen zal ondersteunen. Juist dit college, dat door een deel van de stad met argwaan zal worden bekeken, heeft een verantwoordelijkheid om bewoners echt te betrekken bij belangrijke besluiten.’

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier