h

Reflectie op begroting

22 december 2023

Reflectie op begroting

Foto: SP

Waar gaat Den Haag naartoe de komende jaren? Lees hieronder de spreektest van ons raadslid Lesley Arp over de gepresenteerde begroting 2024-2027, die hoort bij het nieuwe coalitieakkoord.  

We spreken vandaag over een begroting die met stoom en kokend water is samengesteld, in de context van een coalitieonderhandeling. Dat werd pijnlijk duidelijk bij de bespreking van het hoofdstuk financiën in de commissie, waarin het college van burgemeester en wethouders erkende op punten niet aan haar eigen spelregels te voldoen. Het college gaf hierbij ook aan haar opvolgers niet op te willen zadelen met een geplunderde spaarpot en met scenario’s te gaan komen voor als het Rijk in 2026 (het zogenaamde ravijnjaar) niet volledig over de brug komt.   

Voorzitter, hierdoor vreest mijn fractie dat deze begroting in feite een uitgestelde coalitiecrisis is. Want over één ding was ik het in de commissie met mijn collega van de VVD eens: als je allerlei mooie plannen hebt, zijn er maar twee duurzame manieren om die te betalen. Ofwel bezuinigen, ofwel de inkomsten verhogen. Wat we weten van de onderhandeling, die zo lek was als een mandje, is dat deze coalitie eigenlijk heeft verzaakt om echt te kiezen.  Ik wil de wethouder financiën dan ook veel wijsheid toewensen in de moeilijke gesprekken die ongetwijfeld nog gevoerd gaan worden.   

Voorzitter, dan nu van het kostenplaatje naar de inhoud. Mijn fractie was enthousiast over een aantal plannen in het coalitieakkoord en heeft hier nooit een geheim van gemaakt. Wel vraagt de SP zich steeds vaker af: wat is nu eigenlijk de visie van dit college?   

We hebben hier eigenlijk een college met een liberaal motorblok en een conservatieve aanhangwagen. Dus ondanks de socialere keuzes van dit college, ziet de SP genoeg kansen om donkerrode alternatieven aan te kaarten. Voorstellen waarmee we meer zeggenschap willen krijgen over wat van ons allemaal zou moeten zijn, zoals onze energie en ons openbaar vervoer. Waarbij we ervoor zorgen dat de publieke investeringen die nodig zijn om problemen zoals klimaatverandering te lijf te gaan niet leiden tot winsten die in de zakken van private bedrijven verdwijnen, maar dat onze inwoners hier ook echt van mee kunnen profiteren. En dan vooral die inwoners zonder goedgevulde spaarpot, die duurzaamheid en klimaatmaatregelen nu nog al te vaak als kostenpost zien. En voorstellen waarmee de rechten van onze inwoners, zoals het recht op woonzekerheid en een betrouwbare overheid, beter worden geborgd.  

Daarom diende de SP de volgende voorstellen in op klimaat, mobiliteit en woonzekerheid: 

Gemeentelijke energieleverancier (aangehouden). 

Gemeentelijk warmtebedrijf (aangenomen).  

In gesprek met OV-bedrijven over deelmobiliteit (verworpen).  

Wees een betrouwbare overheid (aangenomen).  

Maak woononzekerheid niet normaal (aangenomen).  

Stel concrete doelen voor huisvesting arbeidsmigranten (verworpen).  

 

De ingediende moties zijn terug te lezen op de website van de gemeente Den Haag

Reactie toevoegen

U bent hier