h

Zorg

We strijden voor een goede en menselijke zorg in Den Haag. We verzetten ons tegen de bezuinigingen die op de zorg afkomen en we komen met een actieplan voor menswaardige zorg op buurtniveau. De thuiszorg wordt niet meer aanbesteed. De gemeente stelt goede basistarieven vast en maakt afspraken op basis van kwaliteit in plaats van prijs.

U bent hier