h

AD: Haagse politiek wil huizen op plek voor nieuwe hotels: ‘Je kan daar beter sociale huurwoningen bouwen’

9 november 2020

AD: Haagse politiek wil huizen op plek voor nieuwe hotels: ‘Je kan daar beter sociale huurwoningen bouwen’

"Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor een motie van de SP om niet-definitieve plannen voor nieuwe hotelkamers waar mogelijk om te zetten in plannen voor betaalbare woningbouw. Initiatiefneemster Lesley Arp vindt dat dit niet het juiste moment is om nog meer nieuwe hotelkamers te bouwen in Den Haag. De SP-fractievoorzitter wijst erop dat de hotelsector flink is geraakt door de coronacrisis. Overal staan kamers leeg. Herstel wordt pas over drie tot vijf jaar verwacht."

U bent hier