h

Wonen

29 juni 2017

Wijsmuller te slap om corporaties tot de orde te roepen

De SP is verbijsterd over het feit dat het stadsbestuur geen scherpere bouwafspraken wil maken met de woningcorporaties. “De afspraak dat 30% van de nieuwbouw sociaal moet zijn blijkt al jaren boterzacht. Vorig jaar haalde het college slechts 6%”, stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat. “Terwijl vele Hagenaars jarenlang op de wachtlijst moeten staan, is wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) nog altijd te slap om de corporaties tot de orde te roepen.”

Lees verder
4 april 2017

Wijsmuller dupeert woningzoekenden met ondermaatse bouwambities

Foto: FaceMePLS

Wat de SP betreft moet wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) dringend nieuwe bouwafspraken maken met de woningcorporaties. Momenteel geldt slechts de karige bouwambitie van 450 sociale woningen per jaar. Maar in 2016 waren er alleen al 461 corporatiewoningen nodig om vluchtelingen te huisvesten. “Als Wijsmuller zijn bouwambities niet bijstelt dupeert hij niet alleen woningzoekenden, maar ondermijnt hij ook de solidariteit met de vluchtelingen die naar onze stad komen”, waarschuwt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat. “De tijd van mooie woorden is echt voorbij: Wijsmuller moet nu gaan leveren.”

Lees verder
19 januari 2017

‘Geef Hagenaars huurverlaging’

Foto: SP

De SP wil dat Hagenaars een structurele huurverlaging tot 400 euro per jaar krijgen. “De afgelopen jaren zijn de huren enorm gestegen, terwijl mensen er in hun inkomen niet op vooruit zijn gegaan”, stelt SP fractievoorzitter Bart van Kent. “Bovendien groeit de groep Hagenaars die in armoede leeft nog steeds. Aangezien een huurachterstand één van de belangrijkste oorzaken is waarom minima in de schulden terechtkomen, kunnen we met deze huurverlaging een serieuze slag slaan in het gevecht tegen armoede.”

Lees verder
6 december 2016

Is jouw huisbaas de Haagse ‘huisjesmelker van het jaar’?

Foto: Gabriela Gjini

Ieder jaar komen er meer studenten naar Den Haag, maar betaalbare studentenwoningen blijven schaars. Huisjesmelkers kunnen gretig misbruik maken van deze situatie door bijvoorbeeld te hoge huren te vragen en slecht onderhoud te plegen. Door middel van de Huisjesmelker van het Jaar-verkiezing wil ROOD Den Haag de jacht op deze huisjesmelkers openen.

Lees verder
23 juni 2016

'Stoere taal Wijsmuller is verdwenen'

Wethouder Wijsmuller (HSP, wonen) kondigde vorig jaar nog met veel bombarie aan de corporaties financieel te willen doorlichten. "De citroen moest verder worden uitgeperst, verwoordde hij poëtisch. Inmiddels lijkt het er eerder op dat de Haagse woningzoekende wordt uitgeperst", stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat.

Lees verder
21 januari 2016

SP verbaasd over afgeblazen onderzoek corporaties

Tot grote verbazing van de SP dreigt het met veel bombarie aangekondigde onderzoek naar de financiële positie van corporaties Vestia en Haag Wonen niet door te gaan. Doel van dit onderzoek was om te controleren of deze corporaties niet meer betaalbare woningen kunnen bouwen dan zij de komende jaren van plan zijn. “Het is ronduit bizar dat de gemeenteraad nu in de Telegraaf moet lezen dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) al geruime tijd weigert de opdracht van wethouder Wijsmuller uit te voeren”, stelt gemeenteraadslid Aisha Akhiat. De SP eist via schriftelijke vragen openheid van zaken van het college.

Lees verder
6 januari 2016

‘Bouw echte woningen, geen tijdelijke units’

Als het aan de SP ligt moet het college als de wiedeweerga aan de slag met de bouw van sociale woningen, vooral nu de komst van ruim 1000 vluchtelingen extra druk zet op de woningvoorraad. “Doordat er de afgelopen jaren nauwelijks is gebouwd is er al sprake een nijpend tekort aan betaalbare woningen”, stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat. “De komst van vluchtelingen naar onze stad maakt het des te belangrijker dat we de voorraad sociale huurwoningen aanvullen en niet de oplossing zien in grootschalige tijdelijke units. Want ook de Haagse bevolking heeft uiteindelijk profijt van meer betaalbare woningen.”

Lees verder
2 december 2015

Studentenvakbond: uitstel bouw studentenwoningen dreigt in Den Haag

De SP en D66 in de Haagse gemeenteraad vrezen dat de herziene Woningwet zal leiden tot ernstige vertraging van de bouw van studentenwoningen in Den Haag. Zo meldt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) dat veel bouwplannen momenteel stilliggen omdat het niet langer mogelijk is voor corporaties om samen te werken met particuliere beleggers. Daarom hebben de fracties aan het stadsbestuur gevraagd welke bouwplannen dreigen uit te lopen en hoe men ervoor gaat zorgen dat er alsnog voldoende gebouwd wordt voor studenten.

Lees verder
6 november 2015

SP-voorstellen tegen woningnood aangenomen door raad

Drie voorstellen van de SP om vaart te maken met de bouw van betaalbare woningen zijn tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november 2015 aangenomen. “Door de karige bouwambities van het stadsbestuur en de uitdaging die de huisvesting van ruim 2000 vluchtelingen met zich meebrengt dreigt de woningnood in Den Haag enkel toe te nemen”, stelt SP gemeenteraadslid Jerry Snellink. “Het is mooi dat een meerderheid van de raad verantwoordelijk wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) nu dwingt om snel met creatieve oplossingen te komen.”

Lees verder
23 oktober 2015

Afname betaalbare woningen dreigt door teleurstellende prestatieafspraken

“Voor een wethouder die ooit nog kraakte tegen de woningnood is dit een teleurstellend resultaat.” Dit stelde SP gemeenteraadslid Jerry Snellink in de commissievergadering over de nieuwste prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporaties. Opmerkelijk genoeg beweert verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) zich zelf ook zorgen te maken over de voorraad betaalbare woningen in Den Haag, maar wil hij niet terug naar de onderhandelingstafel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier