h

Wonen

21 augustus 2021

Laatste Pleinenfestijn in Winkelcentrum Leyweg

Foto: Joshua Versijde

Vanmiddag hebben we ons Pleinenfestijn afgesloten in het Winkelcentrum aan de Leyweg. Bij onze SP-tent zijn we het gesprek aangegaan over de wooncrisis en hebben we verhalen opgehaald voor het landelijke zwartboek. Bewoners uit de stad deelden graag hun verhalen over het tekort aan goede, betaalbare woningen of de huidige staat van hun huurwoning.

Lees verder
1 juli 2021

Aftrap landelijke wooncampagne

Foto: SP

Vandaag werd in Den Haag Zuidwest de landelijke wooncampagne afgetrapt. Tijdens deze aftrap vertelden huurders uit het hele land hoe zij te maken hebben met de wooncrisis. Er was speciale aandacht voor de bewoners uit Zuidwest omdat zij in actie komen tegen de sloop van hun woningen. De actie vormt het startschot voor het verzamelen van zoveel mogelijk verhalen over de wooncrisis.

Lees verder
24 juni 2021

Geen sloop zonder zeggenschap

Foto: sp den haag / sp den haag

De SP Den Haag heeft een enquête opgesteld voor bewoners van de Zichten, Gaarden en Dreven met de vraag of ze willen dat hun woning wordt gerenoveerd of gesloopt. Uit de tussentijdse resultaten komt een duidelijk beeld naar voren: namelijk dat de meeste respondenten met een eengezinswoning tegen de sloop van hun woning zijn. Dit bleek ook tijdens de vele gesprekken die de afdeling heeft gevoerd met bewoners in de buurt.

Lees verder
16 juni 2021

ENQUÊTE: TOEKOMST WONINGEN ZICHTEN, GAARDEN EN DREVEN

Foto: SP

Bewoners uit Den Haag Zuid-West zijn samen met de SP-Den Haag in actie gekomen tegen de sloop van hun woningen. Zij vinden dat renovatie een optie moet zijn en hebben nog geen bewijs gezien waarom dit een duurdere optie dan nieuwbouw zou zijn. Om de mening van alle bewoners te horen die in een woning wonen die volgens de huidige plannen op de slooplijst staan heeft de SP deze enquete uitgeschreven. Door middel van tien vragen kunnen wij in kaart brengen hoe de bewoners over de plannen denken en of ze erbij betrokken zijn geweest. De informatie in deze enquete kunnen we gebruiken om ons verhaal in de gemeenteraad kracht bij te staan. Klik hier voor de enquête. 

Lees verder

SP Den Haag opent meldpunt energiearmoede

De prijzen van energie stijgen en vooral in Den Haag, waar achterstallig onderhoud een groot probleem is, ondervinden huishoudens daar de financiële gevolgen van. Daarom opent de SP Den Haag een meldpunt voor energiearmoede. Hiermee hoopt de partij verhalen te verzamelen van mensen die te veel betalen voor hun energie.

Lees verder

SP, PvdD en HSP kritisch op sloopplannen Zuidwest

“Als dit college bewonersparticipatie echt zo belangrijk vindt als zij altijd beweert, dan moet ook de optie van renovatie serieus onderzocht worden als bewoners hierom vragen. Het college scheert nu vrijwel alle corporatiewoningen en hun huurders over één kam, terwijl er wel degelijk verschillen zijn in de kwaliteit van de woningen en het draagvlak voor sloop”, legt SP-fractievoorzitter Lesley Arp uit."

Lees verder

AD: Haagse politiek wil huizen op plek voor nieuwe hotels: ‘Je kan daar beter sociale huurwoningen bouwen’

"Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor een motie van de SP om niet-definitieve plannen voor nieuwe hotelkamers waar mogelijk om te zetten in plannen voor betaalbare woningbouw. Initiatiefneemster Lesley Arp vindt dat dit niet het juiste moment is om nog meer nieuwe hotelkamers te bouwen in Den Haag. De SP-fractievoorzitter wijst erop dat de hotelsector flink is geraakt door de coronacrisis. Overal staan kamers leeg. Herstel wordt pas over drie tot vijf jaar verwacht."

Lees verder

SP: Huurvverehoging moet worden teruggedraaid

Maandag bleek dat de huurprijs in Nederland met 2,7 procent is gestegen, in Den Haag stegen de huurprijzen bovengemiddeld met 3,6 procent. “Amsterdam is natuurlijk al jarenlang een voorbeeld van een plek waar het misgaat met de prijzen. Dat wij dat nu gepasseerd zijn vind ik tekenend”, zegt Arp.

Lees verder

SP Den Haag tegen huurverhoging

De Haagse SP-fractievoorzitter Lesley Arp is niet te spreken over de aankomende huurverhoging. “Het zijn hele moeilijke tijden voor huurders door corona, maar ook daarvoor was het voor heel veel huurders al moeilijk. We krijgen boze meldingen van huurders over de verhoging.”, zegt Arp in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Lees verder
26 april 2020

SP start actie tegen huurverhoging ‘0 is genoeg’

Vandaag viert Nederland geen Koningsdag maar Woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken krijgen met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging.

Lees verder

Pagina's

U bent hier