h

Solidair met thuiszorgwerkers

16 maart 2008

Solidair met thuiszorgwerkers

De SP Den Haag zal donderdagmiddag 20 maart om 16 uur "aan de poort" bij Meavita door middel van een ondersteuningsverklaring het personeel een hart onder de riem steken. Plaats de Koningin Sophiestraat 120 (Haagse Hout).

SP Raadslid Colijn: "Steeds vaker worden we geconfronteerd met problemen rond de thuiszorg. Mensen raken hun vaste hulp kwijt en de kwaliteit holt achteruit. En de personeelsleden weten niet meer waar ze aan toe zijn".

De SP-afdeling Den Haag maakt zich ernstig zorgen over de ontslagen bij Meavita. Door invoering van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning en door slecht management zullen er in Den Haag honderden ontslagen bij deze thuiszorgorganisatie vallen. Voor veel werknemers is er geen plaats meer of ze moeten voor een lager salaris opnieuw solliciteren. Dat leidt tot veel onrust onder het personeel, mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Wat hun ontslag precies voor de cliënten van de thuiszorg betekent is nog onduidelijk. In antwoord op vragen van de SP-fractie in de gemeenteraad stellen B&W van Den Haag dat deze zorg in voldoende mate door andere thuiszorgorganisaties geleverd kan worden. Bij de fractie komen echter steeds meer klachten over wachtlijsten en slechte zorg. "Wij horen geluiden dat door de lage aanbestedingsprijs ook andere organisaties zich aan het beraden zijn hoe zij zo goedkoop mogelijk kunnen werken", zegt Tymen Colijn.

Op woensdagavond 16 april van 19u30 tot 22 uur organiseert de SP bij Parkoers aan de Marie Heijnenweg 3 (Zuiderpark, verlengde van Hengelolaan) in aanwezigheid van Tweede Kamerlid Agnes Kant een openbare debatavond over de situatie in de Haagse thuiszorg.

U bent hier