h

Thuiszorgwerkers Meavita in actie tegen ‘snertbeleid’

20 maart 2008

Thuiszorgwerkers Meavita in actie tegen ‘snertbeleid’

Den Haag 20 maart 2008 -- Zo’n 70 thuiszorgwerkers hebben donderdagmiddag in de regen voor het kantoor van hun werkgever Meavia in het Haagse Bezuidenhout gedemonstreerd tegen hun dreigende ontslag. Door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning verliezen zij hun baan of moeten ze voor minder salaris hetzelfde werk gaan doen.

Meavita werknemers demonstreren

De SP had de demonstratie voor de thuiszorgwerkers georganiseerd. Omdat de partij al langer actie voert tegen het ‘uitkleden van de thuiszorg’ was er gezorgd voor warme erwtensoep tegen het ‘snertbeleid’ van Meavita. SP-gemeenteraadslid Tymen Colijn citeerde uit een brief van een anonieme medewerkster: “De hoofdrolspelers geven elkaar de schuld, de zorg voor de medemens draait in de soep en cliënten en medewerkers staan in de kou.” Deze hartenkreet was reden voor actievoerders van de SP om niet de gebruikelijke tomatensoep maar snert te serveren.

Tymen Colijn citeerd uit de anonieme brief

Een dozijn medewerkers droegen tijdens de demonstratieve bijeenkomst mondkapjes om uiting te geven aan hun ongenoegen over het feit dat zij van hun werkgever een spreekverbod hebben gekregen. Raadslid Colijn sprak de menigte vanaf een muurtje toe en beloofde ze alle steun: “Het is van de zotte dat jullie ontslagen worden en dat tegelijkertijd gemeente en Meavita werklozen gaan scholen en inzetten als alfahulp. Deze doorgeschoten marktwerking moet stoppen en er moet een socialer en menswaardiger beleid voor terug komen.”

Meavita werknemers demonstreren

Op 16 april organiseert de SP bij Parkoers aan de Marie Heijnenweg 3 (Zuiderpark) een openbare discussieavond over de thuiszorg, bestemd voor medewerkers en cliënten bij wie de zorg verschraalt. De bijeenkomst duurt van 19u30 tot 22u00, de toegang is gratis. Spreker die avond is onder meer Agnes Kant, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij.

Meavita werknemers demonstreren

U bent hier