h

De SP maakt zich ernstige zorgen over de situatie bij Meavita

26 november 2008

De SP maakt zich ernstige zorgen over de situatie bij Meavita

Meavita heeft tekort van 11 miljoen

Vanochtend is op de RTVwest ochtendshow bekendgemaakt dat de zorg- en welzijnsonderneming Meavita een tekort heeft van 11 miljoen. Meavita heeft voor dat bedrag een lening aangevraagd bij de zorgautoriteit, ten behoeve van software en voor huisvesting. Deze aanvraag is niet geaccepteerd. De SP maakt zich ernstige zorgen over de situatie bij Meavita en is bang dat dit tekort zal leiden tot een verdere verslechtering van de thuiszorg.

De SP vraagt zich tevens af wat dit tekort bij Meavita betekent voor de thuiszorgmedewerkers en –cliënten. Bestuursvoorzitter Charles Laurey heeft in de ochtendshow gesteld dat het tekort van 11 miljoen de zorg aan de cliënt niet in gevaar zal brengen. Meavita heeft vorig jaar op het totaal aan geleverde uren huishoudelijke verzorging in Den Haag 75% verzorgd. Bovendien stelt de SP al langer vragen bij de exorbitante salarissen die managers binnen Meavita ontvangen en de slechte bedrijfsvoering. Dit blijkt o.a. uit het niet beschikbaar zijn van het jaarverslag van 2007. Binnen een jaarlijkse omzet van circa 500 miljoen is er een maandelijks tekort van 1,5 miljoen. De SP zal via mondelinge vragen de verantwoordelijke wethouder thuiszorg hem vragen om opheldering van de situatie binnen Meavita en de raad hier op zeer korte termijn over te informeren.

De afgelopen maanden heeft de Haagse afdeling van de SP actief meegewerkt aan de oprichting van de Actiegroep Thuiszorg Den Haag. Deze actiegroep bestaat uit medewerkers en cliënten van Meavita en actieve SP-leden. De actiegroep heeft een online vragenlijst opgesteld (/thuiszorg.stm), waarin thuiszorgmedewerkers en -cliënten kunnen vertellen over hun ervaringen met de Haagse thuiszorg. Zo wil de actiegroep meer duidelijkheid krijgen over wat het gevoerde (personeels)beleid bij Meavita voor gevolgen heeft voor de kwaliteit van de zorg en de omstandigheden waaronder de thuiszorgmedewerkers werken.

U bent hier