h

SP wil efficiëntiekorting voor gemeentebestuur

18 december 2011

SP wil efficiëntiekorting voor gemeentebestuur

De SP stelt voor om een efficiëntiekorting toe te passen op de kosten voor de Haagse wethouders. De gemeenteraad kan namelijk besluiten om maximaal twintig procent te bezuinigen op de bezoldiging van wethouders. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: “Dit college bezuinigt veel geld op instellingen in de stad en op de ambtenaren. Veel organisaties krijgen te maken met een efficiëntiekorting van 7,7%. Ik ben van mening dat het gemeentebestuur daarom zelf het goede voorbeeld moet geven en dus ook op zichzelf een efficiëntiekorting moet toepassen”.

Door deze bezuiniging op eigen inkomsten, kan bijvoorbeeld de Vluchthaven en het IKW open blijven. Beide instellingen doen goed werk in Den Haag maar worden wegbezuinigd. De SP dringt ook aan op openbaarheid van dienstreizen van de wethouders. Zo is PvdA-wethouder Kool vanaf 2002 acht keer meerdaags naar China afgereisd op kosten van de gemeente. Na hierop herhaaldelijk te zijn aangesproken is de wethouder wederom in 2011 tweemaal meerdaags afgereisd naar China. De verslagen hierover zijn nagenoeg niet terug te vinden en nut en noodzaak van deze dure reizen zijn dus niet te controleren. De SP heeft daarom voorgesteld om de dienstreizen voortaan eerst ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Ook is de SP van mening dat het college van Burgemeester en Wethouders meer werk moet maken van de actieve informatieplicht. Belangrijke documenten blijven nu dikwijls onbekend en komen nu pas naar boven na een verzoek via de Wet Openbaarheid van Bestuur. Voorbeelden hiervan zijn Eurojust en ECTC. Als het aan de SP ligt komt het werk maken van de actieve informatieplicht ook in de gedragscode.

U bent hier