h

Raad blijkt belazerd na uitkomst geheim rapport over Eurojust

7 december 2011

Raad blijkt belazerd na uitkomst geheim rapport over Eurojust

Over de nieuwbouw van de organisatie Eurojust wordt al enige maanden in de Haagse gemeenteraad gesproken. Het bestaan van een tot nu toe onbekend locatie-onderzoekrapport zet alle eerder gedane informatie en uitspraken over Eurojust door het Haagse gemeentebestuur op losse schroeven. Uit het onderzoek blijkt dat de twee voorkeurlocaties van D66-wethouder De Jong veel minder geschikt zijn voor Eurojust, dan de wethouder eerder vertelde. Deze locaties maakten al veel kritiek en verzet los in de wijk Zorgvliet. De bewoners hebben inmiddels ook een eigen voorkeurlocatie doorgegeven, het Verhulstplein. Volgens het rapport zou deze locatie veel geschikter zijn voor Eurojust. “Met het achterhouden van dit rapport zijn de Haagse raad, de bewoners en Eurojust in dit dossier maandenlang systematisch belazerd” stelt SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.

Eerder sprak de raad inhoudelijk over de voorstellen in het bidboek, zonder het achterliggende rapport van Fakton te kennen. Het rapport met daarin een onderzoek naar zeven locaties zet eerdere discussies en gegeven antwoorden van de wethouder in een totaal ander daglicht. Het onderzoek zet helder en duidelijk uiteen welke locaties al dan niet geschikt zijn voor het huisvesten van internationale instellingen binnen de internationale zone. Totale kosten, grondeigendom, parkeer- en mogelijke veiligheidsproblemen zijn helder op een rijtje gezet. Het genoemd rapport maakt gehakt van door de wethouder in het bidboek eerder voorgedragen locaties zoals het KPMG- en het ICTY-gebouw. “Alle overgebleven vijf andere locaties uit het onderzoek, komen in het onderzoek als meer geschikt voor de bouw van Eurojust uit de verf. Meer dan de locatie waar nu met man en macht door de wethouder op wordt aangedrongen”.

Het bestaan van het Fakton-rapport is bekend geworden omdat de bewoners van de wijk Zorgvliet - in verzet tegen de komst van Eurojust - een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) deden, niet omdat de wethouder dit rapport zelf naar de raad stuurde. In eerdere discussies stelde wethouder De Jong dat het zou het gaan om enorme financiële onmogelijkheden om op de kantorenlocatie Verhulstplein, Eurojust te realiseren. Gyömörei: “het Fakton rapport is beduidend milder over het Verhulstplein. De raad is stelselmatig belazerd. Door onder andere het Verhulstplein op oneigenlijke argumenten af te wijzen, wordt de voorkeur van omwonenden wederom genegeerd. Nog geen twee weken geleden ontvouwden bewoners hun alternatieve plannen op het Verhulstplein. Het alternatief kan op breed draagvlak vanuit de wijk Zorgvliet rekenen. Als ik Eurojust was, zou ik me ook belazerd voelen” aldus Gyömörei.

Informatie nieuwbouw Eurojust: onvolledig en wellicht onjuist
SP eist openheid over bouwlocatie Eurojust

U bent hier