h

Hartenkreet aan PvdA: voorkom verpesting Laan van Meerdervoort

12 december 2012

Hartenkreet aan PvdA: voorkom verpesting Laan van Meerdervoort

Dinsdagavond werd bekend dat de PvdA waarschijnlijk toch voorstander is van de onnodige bomenkap op de Laan van Meerdervoort. Eerder was de partij nog bondgenoot van de buurtbewoners. De bewoners verenigd in een actiegroep heeft grote vraagtekens bij nut- en noodzaak van de aanleg van extra parkeerplaatsen, waardoor ruim 140 bomen gekapt moeten worden. Ook de SP deelt de mening van deze bewoners en vroeg al eerder om eerst de effecten van eerdere maatregelen af te wachten. Ook de PvdA deed toen dit voorstel. SP-raadslid Bart van Kent: "Weer draait de PvdA op een onderwerp onder druk van de VVD in de achterkamertjes. Ik roep de PvdA op om nu eens een keer de rug recht te houden en de bomenkap uit te stellen. Het zou de partij sieren wanneer zij zich aan eerdere uitspraken houdt en weer herinnert dat zij de grootste partij in de Haagse raad is.”

In een eerdere vergadering over de bomenkap stelde de SP voor om het fietspad aan te leggen en de rioolwerkzaamheden uit te voeren, zonder de groene middenberm aan te tasten. In de aangrenzende vruchtenbuurt worden op korte termijn extra parkeerplaatsen aangelegd, ook hebben de bewoners verschillende alternatieve parkeerlocaties voorgesteld. De SP stelde voor om eerst de effecten van deze maatregelen af te wachten, voordat de beeldbepalende bomen voorgoed zouden verdwijnen. De PvdA was het hier eerder mee eens, maar bleek afgelopen dinsdagavond gedraaid te zijn. Toch houdt Van Kent hoop: β€œDe partij is inmiddels zo vaak gezwicht voor coalitiedruk, dat we nu hopen dat men de rug eens recht houdt. Ze zijn ook veelvuldig in het nieuws gekomen met hun standpunt dat bomenkap onnodig zou zijn. Het zou onvoorstelbaar zijn wanneer de PvdA nu toch instemt. Schadelijk ook voor de geloofwaardigheid van de Haagse gemeentepolitiek.”

Wel fietspad, geen bomenkap Laan van Meerdervoort

U bent hier