h

Forse afname leden en bezoekers bibliotheek onaanvaardbaar

5 september 2013

Forse afname leden en bezoekers bibliotheek onaanvaardbaar

Het sluiten van de zes wijkbibliotheken heeft geleid tot een forse afname van bezoekers en leden. Zo is het aantal bezoekers in de eerste maanden van 2013 met ongeveer 150.000 afgenomen in vergelijking met vorig jaar, het aantal leden is met 4500 afgenomen. Dit staat in schril contrast met de jaren daarvoor, toen juist het aantal leden en bezoekers alleen maar toenam. SP-raadslid Bart van Kent: "Het afbraakbeleid van D66-Wethouder Van Engelshoven wordt hiermee pijnlijk zichtbaar. De zes wijkbibliotheken zijn de nek omgedraaid en hiermee zijn belangrijke functies uit de wijk verdwenen. Want een bibliotheek is meer dan alleen boeken uitlenen, het is een ontmoetingsplek voor ouderen in de wijk en jongeren kunnen er hun huiswerk maken. Deze functies zijn verdwenen en dit is een gemis in de wijken, daarnaast leidt het dus ook nog eens tot een forse afname van leden en bezoekers."

Voor de zes wijkbibliotheken zijn wel zogenaamde steunpunten ingesteld. Dit zijn kleine boekencollecties die beperkt toegankelijk zijn voor bezoekers. "Uit de bezoekersaantallen blijkt nu dat dit geen volwaardig alternatief kan zijn voor de gesloten bibliotheken. De openingstijden en de boekencollectie zijn zeer beperkt. Het college moet wat ons betreft snel ingrijpen en in ieder geval een aantal wijkbibliotheken weer heropenen" Aldus Van Kent.

Onlangs bleek dat de gemeente Den Haag in 2012 115 miljoen euro heeft overgehouden. Hiermee is volgens de SP de noodzaak voor het sluiten van de wijkbibliotheken volledig verdwenen. Van Kent: "De Sluiting van deze zes bibliotheken was ingegeven door een onrealistische bezuinigingsdrift. De SP stelde voor om andere keuzes te maken waardoor de bibliotheken open kunnen blijven bijvoorbeeld door niet te kiezen voor een ongedekte cheque van 181 miljoen euro voor het Spuiforum."

U bent hier