h

Bibliotheken

De bibliotheek is de belangrijkste én best bezochte culturele instelling van Den Haag. De SP heeft zich fors verzet tegen de sluiting van zes wijk- bibliotheek filialen in Den Haag. De SP wil in ieder geval de wijkbibliotheken in Schilderswijk en Spoorwijk weer heropenen.

4 september 2014

Heropen buurtbibliotheek Spoorwijk

De SP heeft vandaag opgeroepen de buurtbibliotheek Spoorwijk te heropenen. De partij kreeg steun van GroenLinks, PvdA en Haagse Stadspartij. Hiermee lijkt zich een meerderheid af te tekenen die voorstander is van de heropening van deze bibliotheek. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Het vorige college heeft onder leiding van D66 zes buurtbibliotheken gesloten. Nu blijkt uit de cijfers dat het aantal leden en uitleningen van boeken zijn gekelderd. Juist in wijken als de Schilderswijk en Spoorwijk had de buurtbibliotheek een belangrijke functie. We zijn daarom blij dat deze in de Schilderswijk weer wordt heropend, maar wat ons betreft gaat de buurtbibliotheek ook weer open in Spoorwijk."

Lees verder
5 september 2013

Forse afname leden en bezoekers bibliotheek onaanvaardbaar

Het sluiten van de zes wijkbibliotheken heeft geleid tot een forse afname van bezoekers en leden. Zo is het aantal bezoekers in de eerste maanden van 2013 met ongeveer 150.000 afgenomen in vergelijking met vorig jaar, het aantal leden is met 4500 afgenomen. Dit staat in schril contrast met de jaren daarvoor, toen juist het aantal leden en bezoekers alleen maar toenam. SP-raadslid Bart van Kent: "Het afbraakbeleid van D66-Wethouder Van Engelshoven wordt hiermee pijnlijk zichtbaar. De zes wijkbibliotheken zijn de nek omgedraaid en hiermee zijn belangrijke functies uit de wijk verdwenen. Want een bibliotheek is meer dan alleen boeken uitlenen, het is een ontmoetingsplek voor ouderen in de wijk en jongeren kunnen er hun huiswerk maken. Deze functies zijn verdwenen en dit is een gemis in de wijken, daarnaast leidt het dus ook nog eens tot een forse afname van leden en bezoekers."

Lees verder
30 juni 2011

De bieb dicht? Ik dacht het niet!

In de ochtend van 30 juni heeft de Haagse SP alle bibliotheken die het stadsbestuur wil sluiten dichtgeplakt met oude kranten. Zo wordt in de wijken goed zichtbaar hoe de bibliotheken er uit zien als de plannen van D66-Wethouder Ingrid van Engelshoven doorgaan. De afgelopen maanden heeft de SP zich verzet tegen het plan van deze wethouder om de kenniseconomie de nek om te draaien. SP-raadslid Bart van Kent: “Hier wordt de kenniseconomie opgebouwd, hier worden taalachterstanden weggewerkt en hier wordt cultuur overgedragen. Dagelijks bezoeken duizenden scholieren en wijkbewoners de bibliotheek, hert is kortzichtig en dom om deze bibliotheken te sluiten.”
Bibliotheek Den Haag
De bibliotheek in Moerwijk wordt 'dicht' geplakt

Lees verder
19 mei 2011

SP hekelt bezuinigingen op de kenniseconomie

SP-raadslid Bart van Kent hekelt de vernietigende bezuinigingsbijl die D66 wethouder Ingrid van Engelshoven hanteert bij de sluiting van zes wijkbibliotheken. Volgens het SP-raadslid is het onvoorstelbaar dat juist een D66-wethouder wil bezuinigen op de kenniseconomie. Bart van Kent: “Dagelijks worden deze bibliotheken druk bezocht door duizenden scholieren en wijkbewoners. Hier wordt de kenniseconomie opgebouwd, hier worden taalachterstanden weggewerkt en hier wordt cultuur overgedragen. Dus laat het standpunt van de SP helder zijn: de biep moet blijven”.

Lees verder
16 mei 2011

SP en GroenLinks slaan handen ineen tegen sluiting bibliotheken


Aanstaande woensdag 18 mei tussen 12.15 en 13.00 bieden SP en GroenLinks voor het stadhuis hun handtekeningen en zwartboek aan wethouder Van Engelshoven aan. Beide partijen hebben de afgelopen weken handtekeningen en steunbetuigingen opgehaald tegen de voorgenomen sluiting van 7 bibliotheken in Den Haag. Nu slaan de partijen de handen ineen om duidelijk te maken dat wijkbibliotheken keihard nodig zijn om te (leren) lezen, internetten en te ontmoeten.

Lees verder
2 april 2011

Geslaagde aftrap “De bieb moet blijven”

Bibliotheek Schilderswijk
Zaterdag werd de campagne “De bieb moet blijven” afgetrapt voor Bibliotheek Schilderswijk door de SP en buurtbewoners. D66 Wethouder Van Engelshoven wil in Den Haag zes van de twintig bibliotheken sluiten. De SP wil dat de bieb voor iedereen toegankelijk blijft en haalde in twee uur tijd ruim achthonderd handtekeningen om de bieb te behouden op. SP-raadslid Bart van Kent is blij met alle steunbetuigingen. “Nog nooit was het zo makkelijk om ergens een handtekening voor te krijgen. Niemand wil de bieb hier kwijt. Als het zo doorgaat hebben we een heftruck nodig om de wethouder de handtekeningen te overhandigen.”

Lees verder
31 maart 2011

Aftrap campagne “De bieb moet blijven”


Zaterdag 2 april zal SP Den Haag de campagne “De bieb moet blijven” aftrappen in de Schilderswijk. Met deze campagne zullen handtekeningen worden verzameld tegen het voornemen van D66 wethouder Ingrid van Engelshoven om zes bibliotheken in Den Haag te sluiten. SP-Raadslid Bart van Kent: “De bibliotheek is de belangrijkste én best bezochte culturele instelling van Den Haag. De kenniseconomie begint bij de bibliotheek, daar leren kinderen lezen. Sluiting van de bibliotheken is oliedom.”

Lees verder
23 maart 2011

Sluiting bibliotheken ten koste van kenniseconomie

Zonder ook maar één poging tot overleg met de Haagse gemeenteraad heeft D66 wethouder Engelshoven besloten om zes bibliotheken te sluiten. SP-Raadslid Bart van Kent is verbaasd dat uitgerekend een D66 wethouder bibliotheken in de wijken gaat sluiten. “De bibliotheek is de belangrijkste én best bezochte culturele instelling van Den Haag. De kenniseconomie begint bij de bibliotheek, daar leren kinderen lezen. Sluiting van de bibliotheken gaat ten koste van de door D66 zo geprezen kenniseconomie." De SP is van mening dat alle bibliotheekfilialen in Den Haag open moeten blijven. Omdat dit cultuur voor kind tot senioren toegankelijk maakt.

Lees verder
2 oktober 2010

Bibliotheek parel in de wijk

SP-raadslid Bart van Kent hekelt de visieloze culturele kaalslag die onder leiding van D66 nu ook de wijkbibliotheken dreigt te treffen. “De bibliotheek is de belangrijkste én best bezochte culturele instelling van Den Haag. De inwoners van Den Haag bezoeken ruim 2,5 miljoen keer per jaar een van de 20 bibliotheek vestigingen. Als D66 wethouder Marjolijn de Jong enig benul van cultuur zou hebben dan had zij de bibliotheken ontzien bij de bezuinigingen.” Aldus van Kent.

Lees verder

U bent hier